Download giáo án Toán từ lớp 1 đến lớp 12

Download giáo án Toán từ lớp 1 đến lớp 12 - Trong chủ đề Giáo án Toán, tôi đã giới thiệu đầy đủ tất cả các giáo án Toán từ lớp 10 đến lớp 12. Tuy nhiên, dạo này nhiều bạn than vãn rằng có một số file không thể download được.
Vừa hoàn thành xong ba nhiệm vụ quan trọng của tuần, tôi ngồi tổng hợp lại tất cả các file Giáo án và chuyển sang link MediaFire để các bạn dễ download hơn.

Download giáo án Toán từ lớp 1 đến lớp 12

Download giáo án Toán từ lớp 1 đến lớp 12 - Trong chủ đề Giáo án Toán, tôi đã giới thiệu đầy đủ tất cả các giáo án Toán từ lớp 10 đến lớp 12. Tuy nhiên, dạo này nhiều bạn than vãn rằng có một số file không thể download được.


Vừa hoàn thành xong ba nhiệm vụ quan trọng của tuần, tôi ngồi tổng hợp lại tất cả các file Giáo án và chuyển sang link MediaFire để các bạn dễ download hơn.

 

. Giáo án Toán THPT:
Lưu ý rằng trước đây tôi up rất nhiều bộ, trong đó có những bộ không cho sửa chữa. Bây giờ chọn lọc lại, mỗi ban tôi chỉ up 1 bộ có thể chỉnh sửa được mà thôi.

  • Giáo án Toán lớp 10 cơ bản: Download
  • Giáo án Toán lớp 10 nâng cao: Download
  • Giáo án Toán lớp 11 cơ bản: Download
  • Giáo án Toán lớp 11 nâng cao: Download
  • Giáo án Toán lớp 12 cơ bản: Download
  • Giáo án Toán lớp 12 nâng cao: Download

4. Giáo án tự chọn Toán THPT:

  • Giáo án Tự chọn Toán 10 cơ bản: Download
  • Giáo án Tự chọn Toán 10 nâng cao: Download
  • Giáo án Tự chọn Toán 11 cơ bản và nâng cao: Download
  • Giáo án Tự chọn Toán 12 cơ bản và nâng cao: Download
Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top