Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học

Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học

 

Đây Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học - Tài liệu giảng dạy dành cho Giáo viên Tiểu học đang dạy Môn Đạo đức ở Tiểu học ở Tiểu học - Có đủ 5 lớp ở tiểu học. Đây là Tài liệu Yêu cầu Tối thiểu của Bộ giáo dục quy định cho Giáo viên dạy tiểu học môn Môn Đạo đức - ở Tiểu học cần phải dạy cái gì? Sau bài dạy đạt được tối thiểu cái gì về nội dung? Trẻ học xong bài đó phải có Kĩ năng gì ? Đây chính là thước đo giờ dạy của BGH, tổ trưởng tổ chuyên môn khi đánh giá xếp loại tiết dạy.
Tài liệu này soạn theo mẫu chữ Chuẩn Font chữ Time New Romance - Cỡ chữ 14,cách dòng 1,25. Không có lỗi font.

 

Môn Đạo đức có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. Giáo dục Đạo đức cho học sinh tiểu học học một cách có hệ thống theo một chương trình khá chặt chẽ giúp các em hình thành được ý thức đạo đức (tri thức và niềm tin đạo đức) ở mức độ sơ giản, định hướng cho các em rèn luyện một cách tự giác những hành vi và thói quen hành vi đạo đức tương ứng.

 

 

Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học

 

 

1. Giới thiệu:

 

Đây Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học - Tài liệu giảng dạy dành cho Giáo viên Tiểu học đang dạy Môn Đạo đức ở Tiểu học ở Tiểu học - Có đủ 5 lớp ở tiểu học. Đây là Tài liệu Yêu cầu Tối thiểu của Bộ giáo dục quy định cho Giáo viên dạy tiểu học môn Môn Đạo đức - ở Tiểu học cần phải dạy cái gì? Sau bài dạy đạt được tối thiểu cái gì về nội dung? Trẻ học xong bài đó phải có Kĩ năng gì ? Đây chính là thước đo giờ dạy của BGH, tổ trưởng tổ chuyên môn khi đánh giá xếp loại tiết dạy.
Tài liệu này soạn theo mẫu chữ Chuẩn Font chữ Time New Romance - Cỡ chữ 14,cách dòng 1,25. Không có lỗi font.

 

Môn Đạo đức có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. Giáo dục Đạo đức cho học sinh tiểu học học một cách có hệ thống theo một chương trình khá chặt chẽ giúp các em hình thành được ý thức đạo đức (tri thức và niềm tin đạo đức) ở mức độ sơ giản, định hướng cho các em rèn luyện một cách tự giác những hành vi và thói quen hành vi đạo đức tương ứng.

Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học

 

Mục tiêu môn Đạo đức ở trường tiểu học được cụ thể theo đặc điểm lứa tuổi HS từng khối lớp :

 

- Đối với HS lớp 1,2 & 3 nhận thức của các em con thiên nhiều về cảm tính ,trực tiếp và cụ thể. Do vậy nội dung dạy học cũng phải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi các em : cụ thể ,ngắn gọn,dễ hiểu,gần gũi với kinh nghiệm sống của các em; kênh hình tương ứng với kênh chữ ,…

 

- Đối với lớp 4 &5: Tâm lý HS bắt đầu phát triển năng lực tư duy, độ bền của sức chú ý cao hơn lớp 1,2&3. Nội dung dạy học được mở rộng và nâng cao hơn.

 

Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

 

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2015 - 2016

 

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

 

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1 trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> : Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học

>>> Link từ : Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học

>>> Link từ : Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Đạo đức ở Tiểu học

4. Các giáo án khác có trong Tieuhocvn.info

 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top