Giáo án Đạo đức Lớp 1 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống

Giáo án  Đạo đức Lớp 1 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống

 

Đây là Giáo án Đạo đức Lớp 1 Năm học 2015 - 2016 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - Nội dung dạy học môn Đạo đức lớp Một là dạy học sinh những hành vi ứng  xử phù hợp với các chuẩn mực Đạo đức xã hội và quyền của trẻ em trong các tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống hằng ngày. Nội dung  Đạo đức  kết hợp giữa giáo dục quyền với giáo dục trách nhiệm, bổn phận của học sinh. Hơn nữa, môn đạo đức  không chỉ giáo dục bổn phận, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình , nhà trường , xã hội và môi trường tự nhiên , mà còn giáo dục trách nhiệm  các em đối với  chính bản thân  mình.

 

 

Giáo án  Đạo đức Lớp 1 theo Chuẩn Tích hợp Kĩ năng sống

 

 

1. Giới thiệu:

 

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.
Đây là Giáo án Đạo đức Lớp 1 Năm học 2015 - 2016 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Tự nhiên xã hội lớp 1 - Thực hiện trong năm học 2014 - 2015. Giáo án này thật Đầy đủ - Rõ ràng - Có lồng ghép Giáo dục Kĩ năng sống - Giáo dục môi trường - Giáo dục Biển đảo. Soạn theo điều chỉnh nội dung dạy học.

 

- Nội dung dạy học môn Đạo đức lớp Một là dạy học sinh những hành vi ứng  xử phù hợp với các chuẩn mực Đạo đức xã hội và quyền của trẻ em trong các tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống hằng ngày. Nội dung  Đạo đức  kết hợp giữa giáo dục quyền với giáo dục trách nhiệm, bổn phận của học sinh. Hơn nữa, môn đạo đức  không chỉ giáo dục bổn phận, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình , nhà trường , xã hội và môi trường tự nhiên , mà còn giáo dục trách nhiệm  các em đối với  chính bản thân  mình.

 

- Chương trình dạy học môn Đạo đức lớp Một - Gồm có 14 bài trong đó mỗi bài được dạy 2 tiết.-Dành cho địa phương 3 tiết .-Ôn tập giữa kì I, 1 tiết .

 

-Kiểm tra định học kì I ,1 tiết

 

-Ôn tập cuối năm 1 tiết .

 

-Kiểm tra cuối năm 1 tiết.

 

* Tổng cộng cả năm là 35 tiết

 

- Phương pháp  dạy học môn Đạo đức lớp Một Phương pháp dạy học môn Đạo đức ở lớp Một rất phong phú và đa dạng .

 

Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

 

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2015 - 2016

 

 

 

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

 

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1trong các link sau để tải giáo án này về

 

>>> >>> Hãy tải trực tiếp : Giáo án Đạo đức Lớp 1 theo Chuẩn KTKN có điều  chỉnh nội dung

 

>>> Link từ : Giáo án Đạo đức Lớp 1 theo Chuẩn KTKN có Kĩ năng sống

 

>>> Link từ : Giáo án Đạo đức Lớp 1 theo Chuẩn KTKN có tích hợp

 

 

 

4. Các giáo án khác có trong Tieuhocvn.info

 

 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top