Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Tự nhiên Xã hội Lớp 1 - 2 - 3

Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Tự nhiên Xã hội  Lớp 1 - 2 - 3

 Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Tự nhiên Xã hội  Lớp 1 - 2 - 3

 1. Giới thiệu:

Đây Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Tự nhiên xã hội  Lớp 1 - Lớp 2 - Lớp 3  ở Tiểu học - Tài liệu giảng dạy dành cho Giáo viên Tiểu học đang dạy Môn Tự nhiên xã hội  ở Tiểu học ở Tiểu học - Có đủ 5 lớp ở tiểu học. Đây là Tài liệu Yêu cầu Tối thiểu của Bộ giáo dục quy định cho Giáo viên dạy tiểu học môn Môn Tự nhiên xã hội - ở Tiểu học cần phải dạy cái gì? Sau bài dạy đạt được tối thiểu cái gì về nội dung? Trẻ học xong bài đó phải có Kĩ năng gì ? Đây chính là thước đo giờ dạy của BGH, tổ trưởng tổ chuyên môn khi đánh giá xếp loại tiết dạy.


Tài liệu này soạn theo mẫu chữ Chuẩn Font chữ Time New Romance - Cỡ chữ 14,cách dòng 1,25. Không có lỗi font.

Môn tự nhiên và xã hội có một vị trí rất quan trọng, nó là một môn học gần gũi vối các em học sinh. Học xong môn học này học sinh sẽ có một kiến thức cơ bản về con người và sức khoẻ, những hiện tượng cơ đơn giản trong tự nhiên và xã hội bước đầu biết tự chăm sóc bản thân và cộng đồng, có ý thức giữ gìn vệ sinh , yêu thiên nhiên , gia đình dòng họ .

Học tốt môn tự nhiên và xã hội sẽ giúp các em học tốt các môn học khác .

Như vây, muốn học sinh học tốt môn Tự nhiên và Xã hội thì trước tiên giáo viên phải dạy tốt , người giáo viên ngoài kiến thức tự nhiên và xã hội phải luôn tìm hiểu , nghiên cứu cập nhật chương trình mới để trang bị cho mình vốn kiến thức dạy học mới nhằm đạt được mục tiêu chương trình mới đề ra .

Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

 

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2014 - 2015

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> : Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Tự nhiên  Xã hội  lớp 1 - 2- 3 ở Tiểu học

>>> Link từ : Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Tự nhiên Xã hội  lớp 1- 2- 3  ở Tiểu học

>>> Link từ : Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Tự nhiên Xã hội  lớp 1 - 2 - 3 ở Tiểu học

 

4. Các giáo án khác có trong Tieuhocvn.info

 

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top