Tài liệu Chuẩn Kiến thức kĩ năng Môn Âm nhạc Bậc Tiểu học

Tài liệu Chuẩn Kiến thức kĩ năng Môn Âm nhạc Bậc Tiểu học

Đây là Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Âm nhạc  ở Tiểu học - ở Tiểu học - Tài liệu giảng dạy dành cho Giáo viên Tiểu học đang dạy môn Âm nhạc  ở Tiểu học - Có đủ 5 lớp ở tiểu học. Đây là Tài liệu Yêu cầu Tối thiểu của Bộ giáo dục quy định cho Giáo viên dạy tiểu học môn Âm nhạc
cần phải dạy cái gì? Sau bài dạy đạt được tối thiểu cái gì về nội dung? Trẻ học xong bài đó phải có Kĩ năng gì ? Đây chính là thước đo giờ dạy của BGH, tổ trưởng tổ chuyên môn khi đánh giá xếp loại tiết dạy.
. Tài liệu này soạn theo mẫu chữ Chuẩn Font chữ Time New Romance - Cỡ chữ 14,cách dòng 1,25. Không có lỗi font.
Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Âm nhạc
ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

Tài liệu Chuẩn Kiến thức kĩ năng Môn Âm nhạc Bậc Tiểu học

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.
Đây Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Âm nhạc  ở Tiểu học - Tài liệu giảng dạy dành cho Giáo viên Tiểu học đang dạy môn Âm nhạt ở Tiểu học - Có đủ 5 lớp ở tiểu học. Đây là Tài liệu Yêu cầu Tối thiểu của Bộ giáo dục quy định cho Giáo viên dạy tiểu học môn Âm nhạc
cần phải dạy cái gì? Sau bài dạy đạt được tối thiểu cái gì về nội dung? Trẻ học xong bài đó phải có Kĩ năng gì ? Đây chính là thước đo giờ dạy của BGH, tổ trưởng tổ chuyên môn khi đánh giá xếp loại tiết dạy.
. Tài liệu này soạn theo mẫu chữ Chuẩn Font chữ Time New Romance - Cỡ chữ 14,cách dòng 1,25. Không có lỗi font.
Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Âm nhạc  ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

 

 

 

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2015 - 2016

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Âm nhạc  ở Tiểu học

>>> Link từ : Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Âm nhạc  ở Tiểu học

>>> Link từ : Tài Liệu Chuẩn Kiến thức Kĩ năng Môn Âm nhạc  ở Tiểu học

 

4. Các giáo án khác có trong Tieuhocvn.info


 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top