Phân phối Chương trình Âm nhạc Tiểu học Năm học 2015 - 2016

Phân phối Chương trình Âm nhạc Tiểu học Năm học 2015 - 2016

Đây là Phân phối Chương trình Âm nhạc Tiểu học Năm học 2015 - 2016 -

- Lớp 1,2,3 âm nhạc được coi là một bộ phận trong môn nghệ thuật ( Âm nhạc – Mỹ thuật -  Thủ công ) trong số 6 môn học bắt buộc.

- Lớp 4,5 môn âm nhạc được coi là độc lập trong số 9 môn bắt buộc ở tiểu học. Môn học được thực hiện mỗi tuần 1 tiết / 35 tuần.

Chương trình âm nhạc tiểu học được xây dựng trên 3 phân môn :

- Học hát : Quy định dạy và học 54 bài hát.

- Tập đọc nhạc : Chỉ học ở lớp 4- 5.

Phân phối Chương trình Âm nhạc Tiểu học Năm học 2015 - 2016

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.
Đây là Phân phối Chương trình Âm nhạc Tiểu học Năm học 2015 - 2016 -

- Lớp 1,2,3 âm nhạc được coi là một bộ phận trong môn nghệ thuật ( Âm nhạc – Mỹ thuật -  Thủ công ) trong số 6 môn học bắt buộc.

- Lớp 4,5 môn âm nhạc được coi là độc lập trong số 9 môn bắt buộc ở tiểu học. Môn học được thực hiện mỗi tuần 1 tiết / 35 tuần.

Chương trình âm nhạc tiểu học được xây dựng trên 3 phân môn :

- Học hát : Quy định dạy và học 54 bài hát.

- Tập đọc nhạc : Chỉ học ở lớp 4- 5.

- Phát triển khả năng nghe nhạc.

Các phân môn này gắn với nhau để hình thành cho các em những hiểu biết sơ đẳng về cái hay cái đẹp trong âm nhạc đồng thời trang bị cho các em một số kiến thức, kỹ năng về ca hát và tập đọc nhạc.

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2014 - 2015

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1 trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> : Phân phối Chương trình Âm nhạc Tiểu học Năm học 2014 - 2015

>>> Link từ : Phân phối Chương trình Âm nhạc Tiểu học Năm học 2014 - 2015

>>> Link từ : Phân phối Chương trình Âm nhạc Tiểu học Năm học 2014 - 2015

 

4. Các giáo án khác có trong Tieuhocvn.info

 

 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top