English Lesson Planners for Primary School

Chào các bạn.
Đây là tập hợp một số giáo  án tiếng Anh mới nhất dành cho giáo viên người mà đang dạy Tiếng Anh ở các trường tiểu học theo các giáo trình như Let's Go. Let's Learn English, GoGo' English hay Tiếng anh cho Trẻ em, Tiếng Anh  cho bé.
Thầy cô hãy down về làm tư liệu tham khảo cho mình.

Chào các bạn.
Đây là tập hợp một số giáo  án tiếng Anh mới nhất dành cho giáo viên người mà đang dạy Tiếng Anh ở các trường tiểu học theo các giáo trình như Let's Go. Let's Learn English, GoGo' English hay Tiếng anh cho Trẻ em, Tiếng Anh  cho bé.
Thầy cô hãy down về làm tư liệu tham khảo cho mình.

Nhấn vào đây để tải về

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top