Bộ giáo án Tổng hợp các môn lớp 1

Bộ giáo án Tổng hợp  các môn lớp 1

Đây là bộ giáo án tổng hợp Lớp 1 . Có từ trang www.tieuhocvn.info xin tặng các thầy cô .
Hãy nhấp vào đây để down giáo án về. Nhớ cảm ơn em bằng cái click chuột nếu thầy cô down được. Đó là cách thể hiện tình cảm chia sẻ khó khăn với em đấy các thày cô ạh. Hãy động viên em nhé.

Đây là bộ giáo án tổng hợp Lớp 1 . Có từ trang www.tieuhocvn.info xin tặng các thầy cô .
Hãy nhấp vào đây để down giáo án về. Nhớ cảm ơn em bằng cái click chuột nếu thầy cô down được. Đó là cách thể hiện tình cảm chia sẻ khó khăn với em đấy các thày cô ạh. Hãy động viên em nhé

 


========================
Bộ giáo án Tổng hợp  các môn lớp 1

Mời thầy cô hãy nhấp vào đây để down về máy mình.

Yêu cầu:

1. Chắc chắn rằng máy bạn phải cài winrar.
2. Giải nén winrar ra để mở nó
3. Nếu thấy font chữ chưa hợp với font chữ hiện tại của máy mình thì Hãy convert nó nhờ dùng Unikey 4.0
4. Hãy xem bài viết chuyển đổi font chữ để cho giáo án đẹp hơn. Nhấn vào đây
========================

 

______________Phamkhacl - Chọn và giới thiệu__________


Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top