Bộ giáo án Mĩ thuật trọn bộ dành cho Khối Tiểu học năm 2015-2016

Thưa thầy cô

bộ giáo án Mĩ thuật  trọn bộ dành cho Khối Tiểu học năm 2015-2016

Đây là bộ giáo án Mĩ thuật  trọn bộ dành cho Khối Tiểu học năm 2015-2016. Bao gồm nhiều file dạng word nhỏ. Bộ giáo án này có từ lớp 1 đến lớp 5 . Soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của BGD ban hành.

 

Thưa thầy cô

bộ giáo án Mĩ thuật  trọn bộ dành cho Khối Tiểu học năm 2015-2016

 

Đây là bộ giáo án mĩ thuật trọn bộ dành cho Khối Tiểu học. Bao gồm nhiều file dạng word nhỏ. Bộ giáo án này có từ lớp 1 đến lớp 5 . Soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của BGD ban hành. Bộ giáo án này chia làm hai cột rõ ràng. Thầy cô nào dạy chuyên môn nghệ thuật thì hãy down về làm tài liệu tham khảo cho mình nhớ là phải chỉnh sửa sao cho phù hợp với quy định của SGD, của PGD, hay của trường mình nhé.


Mời thầy cô hãy nhấp vào đây để down về

Hãy ủng hộ trang web của tôi như bạn có thể. Xin cảm ơn bạn.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tuyển chọn và giới thiệu_________

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top