Giáo trình tiểu học mới cập nhật

  Giáo trình tiểu học mới cập nhật

Đây là một số giáo trình tiểu học chúng tôi đã cập nhật và đã đưa lên trang web của trường, các bạn có thể download về để dễ dàng hơn trong công việc giảng dạy, mọi ý kiến hay đóng góp bài xin đăng bài trong diễn đàn của chúng tôi.  xin cảm ơn.

 

Đây là một số giáo trình tiểu học chúng tôi đã cập nhật và đã đưa lên trang web của trường, các bạn có thể download về để dễ dàng hơn trong công việc giảng dạy, mọi ý kiến hay đóng góp bài xin đăng bài trong diễn đàn của chúng tôi.  xin cảm ơn. 

1 Giáo án tiếng việt lớp 1 Tải về máy
2 Giáo án toán lớp 1 Tải về máy
3 Giáo án các môn khác Tải về máy
4 Giáo án toán lớp 2 Tải về máy
5 Giáo án tiếng việt lớp 2 Tải về máy
6 Giáo án toán lớp 3 Tải về máy
7 Giáo án tiếng việt lớp 3 Tải về máy
8 Giáo án toán lớp 4 Tải về máy
9 Giáo án tiếng việt lớp 4 Tải về máy
10 Giáo án toán lớp 5 Tải về máy
11 Giáo án tiếng việt lớp 5 Tải về máy
12 Môn tiếng việt lớp 2 - Luyện từ và câu Tải về máy
13 Môn tiếng việt lớp 4 - Luyện từ và câu Tải về máy
14 Môn tiếng việt lớp 2 - Luyện từ và câu 2 Tải về máy
15 Bộ sưu tập các loài hoa Tải về máy
16 Toán Tải về máy
17 Tự nhiên xã hội 1 Tải về máy
18 Tự nhiên xã hội 2 Tải về máy
19 Tự nhiên xã hội 3 Tải về máy
20 Giáo án Mĩ Thuật lớp 1 - kì 1 Tải về máy
21 Giáo án Mĩ Thuật lớp  1 - Kì 2 Tải về máy

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top