Nội dung lồng ghép quốc phòng - an ninh Lớp 2

Địa chỉ tích hơp Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 2
Đây là nội dung bắt buộc dành cho giáo viên tiểu học đang dạy lớp 2 về nội dung lồng ghép tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong chương trình giảng dạy các môn học ở Lớp 2. Nội dung dạy học này được thực hiện theo Căn cứ vào Thông tư số 01/2017/TT-BGD ngày 13 tháng 01 năm 2017 cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở. Cụ thể như sau:

Read more ...

Giáo án lớp 2 cả năm theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Giáo án lớp 2 cả năm  theo hướng phát triển năng lực học sinh.
Thưa thầy cô và các bạn.
Đây là bộ giáo án Tổng hợp lớp 2 soạn ngang theo hướng phát triển năng lực học sinh của một cô giáo dạy giỏi cấp thành phố, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ở lớp 2 nội thành Hà Nội. Giáo án lớp 2 này soạn theo hướng chỉ đạo chuyên môn tiểu học cảu Sở giáo dục Hà Nội theo phương pháp dạy học tích cực, có lồng ghép các nội dung giáo dục khác như: Bảo vệ môi trường, kĩ năng sống, tiết kiệm điện, an ninh quốc phòng ... vào từng bài học cụ thể nếu có tình huống giáo dục tích hợp.

Read more ...

Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 2

Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 2Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 2

Chào  thầy cô và các bạn!
Đây là Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 2 dành cho các thầy cô đang dạy lớp 2 hiện hành có thêm tài liệu để dạy tốt các bài TNXH có thể dạy theo Phương pháp dạy học bàn tay nặn bột. Hãy nhấn vào biểu tượng để tải miễn phí các giáo án dạng word (.doc) và dạng Power Point (.ppt) về máy. Tin rằng các giáo án này đã được chọn lọc rất kĩ cho các thầy cô giáo  viên tiểu học, font chữ chuẩn, tiến trình đúng mẫu. mong thầy cô quan tâm. Cảm ơn các thầy cô đã ghé thăm . Và hãy nhớ có một trang tieuhocvn.info dành cho thầy cô.

Read more ...

Thiết kế Giáo án Tập làm văn Lớp 2 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh tiểu học

Giáo án Tập làm văn Lớp 2Thiết kế Giáo án Tập làm văn Lớp 2 theo hướng Trải nghiệm sáng tạo của học sinh tiểu học
Thưa thầy cô và các bạn,
Thầy cô đều biết rằng phân môn Tập làm văn là phân môn có tính tổng hợp, sáng tạo, thực hành và thể hiện được đậm nét dấu ấn cá nhân. Dạy tập làm văn lớp 2 nhằm trang bị kiến thức và rèn luyện các kĩ năng làm văn; góp phần cùng các môn học khác mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy lô gíc, tư duy hình tượng, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho học sinh.

Read more ...
Top