Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có hình minh họa

Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có hình minh họa

Đây là Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 2 Năm học 2015 - 2016 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng -  -Tự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người. Trong chương trình tiểu học, cùng với Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học, góp phần bồi dưỡng  phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người.

Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có hình minh họa

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.
Đây là Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 2 Năm học 2015 - 2016 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng -  - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Tự nhiên xã hội lớp 2 - Thực hiện trong năm học 2014 - 2015. Giáo án này thật Đầy đủ - Rõ ràng - Có lồng ghép Giáo dục Kĩ năng sống - Giáo dục môi trường - Giáo dục Biển đảo. Soạn theo điều chỉnh nội dung dạy học.

Tự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người. Trong chương trình tiểu học, cùng với Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học, góp phần bồi dưỡng  phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người.


Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà, chương trình giáo dục  bậc tiểu học đã thực hiện đổi mới Sách giáo khoa và nội dung chương trình dạy học các môn học nói chung và môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 nói riêng. Chương trình đã được xây dựng theo quan điểm tích hợp. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với quy luật nhận thức của  con người. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng.


Từ thực tế giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung Sách giáo khoa và phương pháp dạy học để tìm ra những biện pháp tối ưu nhất góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Người giáo viên phải thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học sao cho học sinh là người chủ động, nắm bắt kiến thức của môn học một cách tích cực, sáng tạo góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, tự phát hiện, tự giải quyết các tình huống có vấn đề đặt ra trong bài học.

Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2015 - 2016

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> Hãy tải trực tiếp : Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ  : Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có minh họa

 

4. Các giáo án khác có trong Tieuhocvn.info

__________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top