Giáo án Thủ công Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có hình minh họa

Giáo án Thủ công Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có hình minh họa

Đây là Giáo án Thủ Công Lớp 2 Năm học 2015 - 2016 - Lesson Planners in Grade 2- trong phân môn Nghệ thuật Lớp 2 - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Thủ Công lớp 1 - Thực hiện trong năm học 2014 - 2015. Giáo án này thật Đầy đủ - Rõ ràng - Có lồng ghép Giáo dục Kĩ năng sống - Giáo dục môi trường - Giáo dục Biển đảo

Môn Thủ công ở Tiểu học tuy không được coi là môn học chính nhưng nó cũng có vị trí, tầm quan trọng không kém các môn học khác. Bởi qua môn học này kích thích tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ, lòng say mê tiềm tàn ở HS mà chúng ta khó nhận biết ở những môn học khác. Nó còn giúp HS nâng cao khả năng thực hành, óc quan sát nhạy bén. Biết biến những ngôn ngữ, hình ảnh trừu tượng thành những thao tác cụ thể. Tăng cường khả năng hoạt động trí óc, lẫn tay chân cho hs. Do vậy mà tính tích cực chủ động sáng tạo, phát triển kiến thức, kĩ năng, kĩ thuật ở HS là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả học tập góp phần vào nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho HS trong nhà trường.

Giáo án Thủ công Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có hình minh họa

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.
Đây là Giáo án Thủ Công Lớp 2 Năm học 2015 - 2016 - trong phân môn Nghệ thuật Lớp 2 - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Thủ Công lớp 1 - Thực hiện trong năm học 2014 - 2015. Giáo án này thật Đầy đủ - Rõ ràng - Có lồng ghép Giáo dục Kĩ năng sống - Giáo dục môi trường - Giáo dục Biển đảo

Môn Thủ công ở Tiểu học tuy không được coi là môn học chính nhưng nó cũng có vị trí, tầm quan trọng không kém các môn học khác. Bởi qua môn học này kích thích tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ, lòng say mê tiềm tàn ở HS mà chúng ta khó nhận biết ở những môn học khác. Nó còn giúp HS nâng cao khả năng thực hành, óc quan sát nhạy bén. Biết biến những ngôn ngữ, hình ảnh trừu tượng thành những thao tác cụ thể. Tăng cường khả năng hoạt động trí óc, lẫn tay chân cho hs. Do vậy mà tính tích cực chủ động sáng tạo, phát triển kiến thức, kĩ năng, kĩ thuật ở HS là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả học tập góp phần vào nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho HS trong nhà trường.

Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2015 - 2016

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> Hãy tải trực tiếp : Giáo án Thủ công Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Thủ công Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Thủ công Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có minh họa

 

4. Các giáo án khác có trong Tieuhocvn.info

 

 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top