Giáo án Âm nhạc Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có Khuông nhạc minh họa

Giáo án Âm nhạc Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có Khuông nhạc minh họa

Đây là Giáo án Âm nhạc Lớp 2  Năm học 2015 - 2016 -  Music Lesson Planners - trong phân môn Nghệ thuật Lớp 2 - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Mĩ thuật lớp 2 - Thực hiện trong năm học 2014 - 2015. Giáo án này thật Đầy đủ - Rõ ràng - Có lồng ghép Giáo dục Kĩ năng sống - Giáo dục môi trường - Giáo dục Biển đảo
Giáo án này được soạn 2 cột, phân rõ hoạt động của Giáo viên - hoạt động của học sinh, bám sát mục tiêu bài dạy. bám sát Chuẩn Kiến thức kĩ năng, phân phối chương trình. Cuối mỗi tiết soạn có phần Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. Trong bài soạn rõ đủ các bước theo từng loại bài cụ thể. loại bài vẽ theo mẫu luôn có các bước vẽ rõ ràng. Hình minh họa đẹp. Thầy cô có thể chỉnh sửa chút ít sao cho phù hợp với yêu cầu của Phòng giáo dục nơi mình công tác. Giáo án này soạn theo mẫu chữ Chuẩn Font chữ Time New Romance - Cỡ chữ 14, cách dòng 1,25. Không có lỗi font.

Giáo án Âm nhạc Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có Khuông nhạc minh họa

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.
Đây là Giáo án Âm nhạc Lớp 2 Năm học 2015 - 2016 - trong phân môn Nghệ thuật Lớp 2 - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Âm nhạc lớp 2 - Thực hiện trong năm học 2014 - 2015. Giáo án này thật Đầy đủ - Rõ ràng - Có lồng ghép Giáo dục Kĩ năng sống - Giáo dục môi trường - Giáo dục Biển đảo
Giáo án này được soạn 2 cột, phân rõ hoạt động của Giáo viên - hoạt động của học sinh, bám sát mục tiêu bài dạy. bám sát Chuẩn Kiến thức kĩ năng, phân phối chương trình. Cuối mỗi tiết soạn có phần Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. Trong bài soạn rõ đủ các bước theo từng loại bài cụ thể. loại bài vẽ theo mẫu luôn có các bước vẽ rõ ràng. Hình minh họa đẹp. Thầy cô có thể chỉnh sửa chút ít sao cho phù hợp với yêu cầu của Phòng giáo dục nơi mình công tác. Giáo án này soạn theo mẫu chữ Chuẩn Font chữ Time New Romance - Cỡ chữ 14, cách dòng 1,25. Không có lỗi font.
Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2015 - 2016

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> Hãy tải trực tiếp : Giáo án Âm nhạc Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Âm nhạc Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Âm nhạc Lớp 2 theo Chuẩn KTKN có minh họa

 

4. Các giáo án khác có trong Tieuhocvn.info

 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top