Giáo án Lớp 2 Chương trình hiện hành Năm 2016 - Học kì I Phần 1

Giáo án Lớp 2 Chương trình hiện hành Năm 2016 - Học kì I  Phần 1
Thưa thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo án Lớp 2 Chương trình hiện hành Năm 2016 - Học kì I  Phần 1 Soạn đến Tuần 10. Giáo án lớp 2 này có cả tranh minh họa nên khi in rất  đẹp, có tính thẩm mĩ cao. Font chữ chuẩn. Có đáp án. Chia 2 cột phân rõ hoạt động  của thầy và trò. Giáo án này bám sát chương trình . Thiết kế giáo án 2 có  các bài tập theo 3 mức độ học sinh. Việc đưa ra các câu lệnh đã bám sát cách đánh giá của thông tư 30. Thầy cô chỉ việc tải về và chỉnh sửa sao cho phù hợp với địa phương, đối tượng của mình. Cảm ơn thầy cô đã quan tâm. Chúc thầy cô có một ngày vui.

 


Giáo án Lớp 2 Chương trình hiện hành Năm 2016 - Học kì I Phần 1

Giáo án Lớp 2 Chương trình hiện hành Năm 2016 - Học kì I Phần 1
Thưa thầy cô và các bạn.
Đây là Giáo án Lớp 2 Chương trình hiện hành Năm 2016 - Học kì I Phần 1 Soạn đến Tuần 10. Giáo án lớp 2 này có cả tranh minh họa nên khi in rất đẹp, có tính thẩm mĩ cao. Font chữ chuẩn. Có đáp án. Chia 2 cột phân rõ hoạt động của thầy và trò. Giáo án này bám sát chương trình . Thiết kế giáo án 2 có các bài tập theo 3 mức độ học sinh. Việc đưa ra các câu lệnh đã bám sát cách đánh giá của thông tư 30. Thầy cô chỉ việc tải về và chỉnh sửa sao cho phù hợp với địa phương, đối tượng của mình. Cảm ơn thầy cô đã quan tâm. Chúc thầy cô có một ngày vui.
Tải ở dưới đây
>>> Giáo án Lớp 2 Chương trình hiện hành Năm 2016 - Học kì I - Phần 1


>>> Xem thêm : Giáo án Lớp 2 Chương trình hiện hành Năm 2016 - Học kì I - Phần 2 


>>> Xem thêm : Giáo án Lớp 2 Chương trình hiện hành Năm 2016 - Học kì II - Phần 3 


>>>Xem thêm : Giáo án Lớp 2 Chương trình hiện hành Năm 2016 - Học kì II - Phần 4 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top