Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Dạy theo phương pháp Đan Mạch

Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Dạy theo phương pháp Đan Mạch
1. Giới thiệu giáo án - Introduction about Grade 2 Arts Lesson Plan
Thưa thầy cô và các bạn đây là Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Dạy theo theo phương pháp Đan Mạch định hướng phát triển năng lực (theo phương pháp Đan Mạch)
Trong giáo án Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 2 được biên soạn nhằm hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm; kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức, từ đó giúp các em hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi là:

 

Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Dạy theo phương pháp Đan Mạch
1. Giới thiệu giáo án - Introduction about Grade 2 Arts Lesson Plan
Thưa thầy cô và các bạn đây là Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Dạy theo theo phương pháp Đan Mạch định hướng phát triển năng lực (theo phương pháp Đan Mạch)


Trong giáo án Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 2 được biên soạn nhằm hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm; kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức, từ đó giúp các em hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi là:

+ Sáng tạo mĩ thuật, qua đó biểu đạt bản thân (suy nghĩ, tình cảm, mong muốn,...).
+ Hiểu, cảm nhận và trân trọng sản phẩm/ tác phẩm mĩ thuật.
+ Giao tiếp/ trao đổi, tiếp nhận thông tin thông qua sản phẩm/ tác phẩm mĩ thuật.

Trong giáo án Mỹ thuật Lớp 2 này đã vận dụng các quy trình Mĩ thuật theo phương pháp dạy học mới của Dự án ”Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp Tiểu học” (SEAPS) do Vương quốc Đan Mạch tài trợ, được biên soạn theo các chủ đề ở khối lớp 2.

2. Nội dung các chủ đề có trong giáo án :
CHỦ ĐỀ 1 :   HỘP MÀU CỦA EM.
Bài 1: Vẽ đậm  nhạt / màu cơ bản.
Bài 6: Màu sắc / Màu đậm màu nhạt.
Bài 11: Vẽ tiếp Hoạ tiết vào đường diềm /Vũ điệu của màu sắc.
Bài 14 : Vẽ tiếp Hoạ tiết vào hình vuông  /  Sắc màu em yêu.
 
 CHỦ ĐỀ 2 : EM VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
Bài 10 : Vẽ chân dung.
Bài 23 : Vẽ mẹ hoặc cô giáo.
 
CHỦ ĐỀ 3 : TRƯỜNG EM
Bài 7 : Em đi học .
Bài 19 : Sân trường giờ ra chơi.
Bài 21 : Nặn hoặc vẽ hình dáng người.
Bài 2 : Xem tranh thiếu nhi .
 
CHỦ ĐỀ 4 : THIÊN NHIÊN QUANH EM.
Bài 3 : Vẽ lá cây.
Bài 4: Vườn cây.
Bài 5: Nặn, vẽ, xé dán con vật.
Bài 13 : Vẽ tranh đề tài vườn hoa, công viên.
Bài 28 : Vẽ tiếp hình và tô màu.
 
 
CHỦ ĐỀ 5 : THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐẾN TRƯỜNG
CỦA EM.
Bài 9: Vẽ cái mũ.
Bài 20 : Vẽ cái túi xách.
Bài 27 : Vẽ cái cặp xách.
Bài 31 : Trang trí hình vuông.
Bài 29 : Nặn , vẽ, xé dán hình con vật.
 
 
CHỦ ĐỀ 6 : THƯỜNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM MỸ THUẬT.
Bài 8: Xem tranh .
Bài 17 : Xem tranh dân gian.
Bài 18 : Tô màu vào tranh dân gian.
Bài 32: Tìm hiểu về tượng.
 
 
CHỦ ĐỀ 7 : ĐỒ VẬT THÂN QUEN
Bài 15 : Vẽ cái cốc.
Bài 33: Vẽ cái bình nước.
Bài 25: Vẽ hoạ tiết dạng hình vuông , hình tròn.
Bài 22: Trang trí đường diềm.
 
 
CHỦ ĐỀ 8 : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
Bài 24: Vẽ con vật.
Bài 26 : Vẽ vật nuôi.
Bài 34: Vẽ tranh phong cảnh.
Bài 30 : Vẽ tranh đề tài Vệ sinh môi trường.

3. Tải miễn phí giáo án:
>>> Tải trực tiếp giáo án từ tieuhocvn.info : Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Dạy theo phương pháp Đan Mạch
>>> Tải nhanh giáo án từ Mediafire : Giáo án Mỹ thuật Lớp 2 Dạy theo phương pháp Đan Mạch

>>> Tải nhanh giáo án từ Mediafire : Kế hoạch dạy học Mỹ thuật Lớp 2 Dạy theo phương pháp Đan Mạch

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top