Tài liệu Hướng dẫn giáo viên dạy Môn Toán Lớp 2 Theo Chương trình VNEN

Tài liệu Hướng dẫn giáo viên dạy Môn Toán Lớp 2 Theo Chương trình VNENTài liệu Hướng dẫn giáo viên dạy Môn Toán Lớp 2 Theo Chương trình VNENPhần thứ nhất. Một số vấn đề chung về dạy học môn Toán lớp 2 theo mô hình Trường học mới.
I. Đặc điểm của dạy học môn Toán lớp 2 theo mô hình VNEN.
II. Kế hoạch, nội dung dạy học môn Toán lớp 2 theo mô hình VNEN.
III. Phương pháp dạy học môn Toán lớp 2 theo mô hình VNEN.
IV.    Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Toán lớp 2 theo mô hình VNEN.
V.    Một số vấn đề khác.Tài liệu Hướng dẫn giáo viên dạy Môn Toán Lớp 2 Theo Chương trình VNEN

Tài liệu Hướng dẫn giáo viên dạy Môn Toán Lớp 2 Theo Chương trình VNEN

 

1. Introduction

Tài liệu Hướng dẫn giáo viên dạy Môn Toán Lớp 2 Theo Chương trình VNEN

Một trong những định hướng của đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) hiện nay là tạo điều kiện giúp người học phát huy tính tích cực, độc lập ; phát triển năng lực tự học ; năng lực tìm tòi, khám phá, sáng tạo. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn có hiện tượng giáo viên (GV) chưa thực sự đổi mới PPDH, họ chỉ cố gắng để học sinh (HS) ghi nhớ bài học một cách máy móc, thậm chí áp đặt một cách cứng nhắc ; mối quan hệ giữa GV và HS chỉ hướng theo một chiều từ trên xuống. Do đó việc tìm tòi những mô hình tạo cơ hội thuận lợi hơn cho việc đổi mới cách dạy, đổi mới cách học, qua đó nâng cao chất lượng dạy học nói chung, dạy học môn Toán nói riêng luôn được quan tâm nghiên cứu.

Mô hình Trường học mới (VNEN) là một trong những mô hình nhà trường hướng tới việc đáp ứng các yêu cầu của đổi mới PPDH, thể hiện qua một số đặc điểm cơ bản : HS được học theo tốc độ phù hợp với trình độ nhận thức của cá nhân; Nội dung học thiết thực, gắn kết với thực tiễn đời sống hằng ngày của HS ; Kế hoạch dạy học được bố trí linh hoạt; Môi trường học tập thân thiện, phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tập thể ; Tài liệu học có tính tương tác cao và là tài liệu hướng dẫn HS tự học ; Chú trọng kĩ năng làm việc theo nhóm hợp tác ; Phối họp chặt chẽ giữa phụ huynh, cộng đồng và nhà trường ; Tăng quyền chủ động cho GV và nhà trường, phát huy vai trò tích cực, sáng tạo của các cấp quản lí giáo dục địa phương.

Trong mô hình VNEN, đổi mới việc biên soạn hệ thống tài liệu phục vụ dạy học là một trong những yếu tố cơ bản, tác động tới cả ba đối tượng HS, GV và phụ huynh HS. Vì vậy cùng với bộ tài liệu “Hướng dẫn học” (chủ yếu dành để tổ chức cho HS thực hành, tự học), Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn hệ thống tài liệu hướng dẫn GV dạy học một số môn học. Cuốn "Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Toán lớp 2" (theo mô hình Trường học mới (VNEN) thuộc hệ thống sách nói trên.

Nội dung cuốn sách thể hiện trong hai phần :

Phần thứ nhất. Một số vấn đề chung về dạy học môn Toán lớp 2 theo mô hình Trường học mới.


I. Đặc điểm của dạy học môn Toán lớp 2 theo mô hình VNEN.
II. Kế hoạch, nội dung dạy học môn Toán lớp 2 theo mô hình VNEN.
III. Phương pháp dạy học môn Toán lớp 2 theo mô hình VNEN.
IV.    Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Toán lớp 2 theo mô hình VNEN.
V.    Một số vấn đề khác.


Phần thứ hai. Gợi ý tổ chức dạy học một số dạng bài cơ bản trong môn Toán lớp 2 theo mô hình Trường học mới.
Chủ đề 1 : Các số trong phạm vi 1000
Chủ đề 2 : Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Chủ đề 3 : Phép nhân và phép chia
Chủ đề 4 : Đại lượng và đo đại lượng
Chủ đề 5 : Các yếu tố hình học
Chủ đề 6 : Giải bài toán có lời văn
Chủ đề 7 : Một số dạng bài ôn tập

3. Guide to download this document - Xem cách tải tài liệu miễn phí trên tieuhocvn

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí

- Link from Mediafire >>>> Tài liệu Hướng dẫn giáo viên dạy Môn Toán Lớp 2 Theo Chương trình VNEN

- Link from Drive >>>> Tài liệu Hướng dẫn giáo viên dạy Môn Toán Lớp 2 Theo Chương trình VNEN

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top