Phương pháp Giảng dạy Tự nhiên xã hội Lớp 2 theo Chương trình VNEN

Phương pháp Giảng dạy Tự nhiên xã hội Lớp 2 theo Chương trình VNEN Phương pháp Giảng dạy Tự nhiên xã hội Lớp 2 theo Chương trình VNEN 

Dạy học môn TNXH lớp 2 theo mô hình VNEN cần thực hiện theo các định hướng sau đây :
1. Quán triệt mục tiêu giáo dục. Bảo đảm Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chuông trình môn TNXH lớp 2 hiện hành. Không thay đổi về cấu trúc nội dung, chỉ có những điều chỉnh nhỏ theo hướng cơ bản, tinh giản, thiết thực. Cụ thể :


Phương pháp Giảng dạy Tự nhiên xã hội Lớp 2 theo Chương trình VNEN Phương pháp Giảng dạy Tự nhiên xã hội Lớp 2 theo Chương trình VNEN

 

 Phương pháp Giảng dạy Tự nhiên xã hội Lớp 2 theo Chương trình VNEN 

1. Introduction

I. Một số định hướng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội (TNXH) lớp 2 theo mô hình VNEN
Dạy học môn TNXH lớp 2 theo mô hình VNEN cần thực hiện theo các định hướng sau đây :


1. Quán triệt mục tiêu giáo dục. Bảo đảm Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chuông trình môn TNXH lớp 2 hiện hành. Không thay đổi về cấu trúc nội dung, chỉ có những điều chỉnh nhỏ theo hướng cơ bản, tinh giản, thiết thực. Cụ thể :

- Về thời lượng : Tổng thời lượng dạy học môn TNXH 2 không thay đổi. Tuy nhiên, mỗi bài học theo mô hình VNEN được thiết kế để dạy trong 2 hoặc 3 tiết nên phải ghép các bài hiện hành vào với nhau. Để việc ghép các bài hợp lí và đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, tài liệu Hướng dẫn học TNXH 2 có một số thay đổi so với SGK hiện hành, đó là : tăng thêm 1 tiết cho nội dung ăn uống đầy đủ và 1 tiết cho nội dung cuộc sống xung quanh ; bỏ bớt 1 tiết ở nội dung về thực vật, động vật và 1 tiết ôn tập ở chủ đề tự nhiên.

- Về nội dung : Chú trọng khai thác và sử dụng những kinh nghiệm của HS trong đời sống hằng ngày. Gắn kết giữa nội dung dạy học với đòi sống thực tiễn của HS, của cộng đồng.

2. Tạo điều kiện đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và hình thức dạy học trên cơ sở tăng cường các HĐ trải nghiệm, thực hành và ứng dụng vào thực tiễn. Chú ý tới việc đáp ứng dạy học phân hoá HS (phân hoá về trình độ, nhịp độ / tốc độ học tập).

3. Thể hiện quan điểm tích hợp các nội dung giáo dục, góp phần hình thành nhân cách, giá trị cho HS. Cụ thể môn TNXH lóp 2 hồ trợ và gắn bó chặt chẽ với việc dạy học các môn học khác. Từ đó hạn chế những trùng lặp không cần thiết; giảm mức độ khó của các kiến thức lí thuyết; tăng khả năng thực hành, vận dụng ; chú ý tích hợp với HĐ phát triển ngôn ngữ của HS.

II. Nội dung  dạy học môn Tự nhiên và Xã hội (TNXH) lớp 2 theo mô hình VNEN

Phần thứ nhất. Một số vấn đề chung về dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lóp 2 theo mô hình trường học mói (VNEN)
I.Một số định hướng dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 theo mô hình VNEN
II. Mục tiêu và nội dung môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2
III. Tài liệu Hướng dẫn học Tự nhiên và Xã hội 2 theo mô hình VNEN
IV. Những lưu ý về cách tổ chức học tập môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 theo mô hình VNEN    
V. Đánh giá kết quả học tập môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 theo mô hình VNEN
VI. Sử dụng các phương tiện dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 trong mô hình VNEN

Phần thứ hai. Gợi ý tổ chức dạy học các chủ đề trong môn Tự nhiênvà Xã hội lóp 2
Chủ đề 1. Con người và sức khoẻ
Chủ đề 2. Xã hội
Chủ đề 3. Tự nhiên   

3. Guide to download this document - Xem cách tải tài liệu miễn phí trên tieuhocvn

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí

- Link from Mediafire >>>> Phương pháp Giảng dạy Tự nhiên xã hội Lớp 2 theo Chương trình VNEN

- Link from Drive >>>> Phương pháp Giảng dạy Tự nhiên xã hội Lớp 2 theo Chương trình VNEN

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top