Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục Lớp 2 theo Chương trình VNEN

Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục Lớp 2 theo Chương trình VNEN Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục Lớp 2 theo Chương trình VNEN

Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục Lớp 2 theo Chương trình VNEN

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là : Tài liệu Tập huấn  giáo viên Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục  Lớp 2 Theo Chương trình VNEN   - Do Vụ Tiểu học phát hành  nhằm Bồi dưỡng giúp đỡ và định hướng giáo viên tiểu học dạy tốt các môn Mĩ thuật ( Giáo dục thẩm mĩ) Âm nhạc ( giáo dục âm nhạc) Thể dục ( Giáo dục thể chất) Đạo đức ( giáo dục lối sống)  
Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục Lớp 2 theo Chương trình VNEN Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục Lớp 2 theo Chương trình VNEN

 

Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục Lớp 2 theo Chương trình VNEN

1. Introduction

 Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục Lớp 2 theo Chương trình VNEN

Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục Lớp 2 theo Chương trình VNEN

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là : Tài liệu Tập huấn  giáo viên Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục  Lớp 2 Theo Chương trình VNEN   - Do Vụ Tiểu học phát hành  nhằm Bồi dưỡng giúp đỡ và định hướng giáo viên tiểu học dạy tốt các môn Mĩ thuật ( Giáo dục thẩm mĩ) Âm nhạc ( giáo dục âm nhạc) Thể dục ( Giáo dục thể chất) Đạo đức ( giáo dục lối sống)  

- Theo nghĩa chung nhất: Hoạt động giáo dục (HĐGD) là những hoạt động có chủ đích, có kế hoạch, do nhà giáo dục định hướng, thiết kế, tổ chức thông qua những cách thức phù hợp, nhằm chuyển tải nội dung giáo dục tới đối tượng giáo dục.
Theo Điều 29, Điều lệ trường tiểu học, Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo :

“Hoạt động giáo dục bao gồm các hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ HS yếu, phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lỉ lứa tuổi HS tiểu học.

Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo ban hành.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thế dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoả ;hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác. ”

Nói cách khác, theo Điều lệ trường tiểu học 2010, HĐGD bao gồm hoạt động dạy học (các môn học bắt buộc và tự chọn) và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Trong mô hình VNEN, thuật ngữ HĐGD được sử dụng theo nghĩa hẹp hon, không bao gồm hoạt động dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn. Thuật ngữ HĐGD trong VNEN dùng để chỉ các hoạt động do nhà trường tổ chức, dựa trên mục tiêu và nội dung chương trình môn Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công - Kĩ thuật, Thể dục, Hoạt động giáo dục tập thể (HĐGD tập thể) và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) được quy định trong Chương trình giáo dục cấp Tiểu học hiện hành. Nói cách khác, trong mô hình VNEN, các môn học Đạo đức, Ầm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công - Kĩ thuật, Thể dục đều được chuyển thành HĐGD cùng với các HĐGD tập thể và HĐGDNGLL.
3. Guide to download this document - Xem cách tải tài liệu miễn phí trên tieuhocvn

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí

- Link from Mediafire >>>> Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục Lớp 2 theo Chương trình VNEN

- Link from Drive >>>> Phương pháp Giảng dạy Các hoạt động giáo dục Lớp 2 theo Chương trình VNEN

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top