Giáo án Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh Lớp 2

Giáo án  Giảng  dạy Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh Lớp 2” trong trường tiểu học  năm 2017

Giáo án  Giảng  dạy Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh Lớp 2” trong nhà trường năm 2017

1. Introduction:

Giáo án  Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh Lớp 2


Thưa thầy cô và các bạn,
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Công văn số 4643/BGDĐT-CTHSSV ngàỵ 21/9/2016 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường;  Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2017-2020”; để góp phần triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên tại các nhà trường tiểu học. Hôm nay, tieuhocvn xin gửi đến thầy cô Giáo án  Giảng  dạy Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh Lớp 2” trong nhà trường năm 2017. Giáo án này soạn  theo hướng mỗi tháng một bài tích hợp vào môn Đạo đức hay vào  các môn học liên quan, các hoạt động ngoài giờ lên lóp, sinh hoạt  Đội từ năm học 2017-2018.

Giáo án này đảm bảo nội dung giáo dục tự nhiên, nhẹ nhàng, không gây nặng nề; giáo dục cho học sinh những hiểu biết cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học ; góp phần tạo nên sự gắn bó nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống và phù hợp với mục tiêu chung của giáo dục.

Giáo án có 9 bài dạy tích hợp trong 9 tháng cho học sinh lớp 2. Mỗi tiết tùy theo tình hình thwucj tế để phân bố thời gian cho hợp lí
Bài 1: Bác kiểm tra nội vụ
Bài 2: Luôn giữ thói quen đúng giờ
Bài 3: Bác nhường chiếc lò sưởi cho đồng chí bảo vệ
Bài 4 : Cây bụt mọc
Bài 5 : Yêu thương nhân dân
Bài 6: Tình nghĩa với cha
Bài 7: Bác quí trọng con người
Bài 8: Bài học từ hòn đá giữa đường
Bài 9: Con ngựa biết nghe lời

Chúc thầy cô có một ngày làm việc vui vẻ.

Do you want to download?

>>>Giáo án Lớp 1 tổng hợp | |Giáo án Lớp 2 tổng hợp| | Giáo án Lớp 3 tổng hợp| | Giáo án Lớp 4 tổng hợp| | Giáo án Lớp 5 tổng hợp.|

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh Lớp 2 

Hoặc thầy cô có thể tải tại :

Hãy tải các file giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh Lớp 2 

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top