Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 2 | Road safety education for 2nd Grade students

Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 2 | Road safety education for 2nd Grade students

Check out our new road safety video-stories and visit our Kids and Traffic online shop to purchase resources to use with young children…
Another way to strengthen the link between early childhood education and care services and the home is by developing road safety policies and procedures (PDF 201kb), especially around safe arrivals and departures, safe excursions, safe travel and the use and maintenance of wheeled toys and bikes . Use our Kids and Traffic checklist  to help you develop or review your road safety education policy….and find out how easy it is to meet many of the requirements of the National Quality Standard .

 

Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 2 mới nhất 2018
 Bài 1: Đi bộ an toàn

- Trong bài học này giáo viên tiêu học giúp học sinh biết cách đi bộ trên vỉa hè đúng luật, không tụ tập đùa giỡn ở vỉa hè để bảo đảm an toàn cho bản thân và người đi đường.
- Qua bài học này, các em có kĩ năng cư xử đúng đắn và văn minh khi gặp sự cố trên đường

Bài 2: Chấp hành tín hiệu đèn giao thông
- Trong bài học này giáo viên tiêu học giúp học sinh biết thực hiện đúng tín hiệu đèn giao thông khi đi bô, đi xe đạp qua đường  để bảo đảm an toàn cho bản thân và người đi đường.
- Qua bài học này, các em có kĩ năng đi  đúng theo hiệu đèn giao thông khi đi bô, đi xe đạp qua đường  khi tham gia giao thông.

Bài 3: Cài dây an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông
- Trong bài học này giáo viên tiêu học giúp học sinh biết cách cài dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô và máy bay để bảo đảm an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông.
- Qua bài học này, các em có kĩ năng  thực hiện việc cài dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô và máy bay.   

Bài 4: Giúp đỡ người gặp khó khăn trong tham gia giao thông
- Trong bài học này giáo viên tiêu học giúp học sinh biết được giúp đỡ người khác gặp khó khăn trên đường khi tham gia giao thông là thể hiện nếp sống văn minh.
- Qua bài học này, các em có kĩ năng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn trên đường.

Bài 5: Không đi bộ dàn hàng ngang trên đường
- Trong bài học này giáo viên tiêu học giúp học sinh biết đi bộ dàn hàng ngang trên đường là rất nguy hiểm không những gây tai nạn cho mình mà cho người khác nữa.
- Qua bài học này, các em có kĩ năng  xác định được cách đi bộ an toàn trên đường (trên hè phố, dưới lũng đường ở đô thị, trên đường ở nông thôn); biết cách đi bộ qua đường phố, đường giao thông ở đô thị và ở nông thông đảm bảo trật tự, an toàn giao thông mà không dàn hàng ngang.

Bài 6: Nếu em bị bạn làm ngã
- Trong bài học này giáo viên tiêu học giúp học sinh biết việc tha thứ và cảm thông khi bị bạn làm ngã..
- Qua bài học này, các em có kĩ năng biết tha thứ và cảm thông  khi bạn không cố ý làm mỡnh ngó; biết bỏ qua, chia sẻ  khi bạn đó nhận lỗi.

 Bài 7: Khi thấy người khác nghịch phá biển báo hiệu giao thông
- Trong bài học này giáo viên tiêu học giúp học sinh biết biển báo giao thông là của công, chúng ta cần phải giữ gỡn; việc nghịch phá bbgt là hành vi xấu, không được làm.
- Qua bài học này, các em có kĩ năng giữ gìn, bảo vệ các biển báo giao thông.

Bài 8: Khi người thân uống bia, rượu nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông   
- Trong bài học này giáo viên tiêu học giúp học sinh hiểu được đó uống rượu, bia thì không nên điều khiển phương tiện giao thông.
- Qua bài học này, các em có kĩ năng biết cách khuyên người thân không điều khiển phương tiện giao thông khi uống rượu, bia.

Bài 9: Không xả rác bừa bãi trấn đường giao thông (đường bộ, đường thủy)
- Trong bài học này giáo viên tiêu học giúp học sinh biết giữ vệ sinh, không xả rác bừa bói trờn đường bộ, đường thủy là thể hiện nếp sống văn minh.
- Qua bài học này, các em có kĩ năng biết giữ vệ sinh chung khi đi trên đường bộ, đường thủy.

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 2 | Road safety education for 2nd Grade students  

Hoặc thầy cô có thể tải tại :

Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Văn hóa Giao thông Lớp 2 | Road safety education for 2nd Grade students  

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top