Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 2

Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 2Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 2

Chào  thầy cô và các bạn!
Đây là Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 2 dành cho các thầy cô đang dạy lớp 2 hiện hành có thêm tài liệu để dạy tốt các bài TNXH có thể dạy theo Phương pháp dạy học bàn tay nặn bột. Hãy nhấn vào biểu tượng để tải miễn phí các giáo án dạng word (.doc) và dạng Power Point (.ppt) về máy. Tin rằng các giáo án này đã được chọn lọc rất kĩ cho các thầy cô giáo  viên tiểu học, font chữ chuẩn, tiến trình đúng mẫu. mong thầy cô quan tâm. Cảm ơn các thầy cô đã ghé thăm . Và hãy nhớ có một trang tieuhocvn.info dành cho thầy cô.

Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 2

Tuyển chọn Giáo án dạy theo Phương pháp Bàn tay nặn bột Lớp 2

 

TT

Bài

Tiết theo PPCT

Mức độ sử dụng

Đồ dùng dạy học tối thiểu cần có

Download

1        

Cơ quan vận động

Tiết 1

Cả bài

Hình vẽ số 1,2,3,4,5,6 SGK (Trang 4,5)

 Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

2        

Bộ xương

Tiết 2

Cả bài

Tranh bộ xương, Hình vẽ số 2,3 SGKTrang7)

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

3        

Hệ cơ

Tiết 3

Cả bài

Tranh Hệ cơ, Hình vẽ số 2,3 SGK(Trang 9)

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

4        

Cơ quan tiêu hóa

Tiết 5

Cả bài

Tranh Cơ quan tiêu hóa

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

5        

Tiêu hóa thức ăn

Tiết 6

Sự tiêu hóa thức ăn

Một số thức ăn

(kẹo mềm, bánh...), bát, dĩa nhựa, nước sôi để nguội,  đoạn phim về sự tiêu hóa thức ăn, bút dạ, giấy A2

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

6        

Cây sống ở đâu ?

Tiết 24

Cả bài

Hình vẽ số 1, 2, 3, 4 SGK (Trang 50, 51 )

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

7        

Một số loài cây sống dưới nước

Tiết 26

Cả bài

Một số loài cây sống dưới nước, hình 1,2,3,SGK(Trang 54, 55 )

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

8        

Loài vật sống ở đâu ?

Tiết 27

Cả bài

Hình vẽ số  1,2,3,4,5 SKG (Trang 56, 57 )

Tranh ảnh một số loài vật

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

9        

Một số loài vật sống trên cạn

Tiết 28

Cả bài

Hình 1,2,3,4,5,6,7 SGK (Trang 58, 59 )

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

10   

Một số loài vật sống dưới nước

Tiết 29

Cả bài

Hình vẽ số 1,2,3,4,5,6 SGK (Trang 60, 61 ), một số loài vật sống dưới nước

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

11   

Mặt trời

Tiết 31

Cả bài

Hình vẽ số 1,2,3,4,5 SGK (Trang 64,65 )

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

12   

Mặt trời và phương hướng

Tiết 32

Cả bài

Hình vẽ số 1, 2, 3 SGK ( Trang 66, 67,)

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

13   

Mặt trăng và các

vì sao

Tiết 33

Cả bài

Hình  vẽ số 1,2,3,4 SGK ( Trang 68, 69 )

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point bài học này về máy

Thầy cô và các bạn xem thêm:

Giáo án BTNB Lớp 1 || Giáo án BTNB Lớp 2 ||Giáo án BTNB Lớp 3 ||Giáo án BTNB Lớp 4 ||Giáo án BTNB Lớp 5 |

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top