Giáo án lớp 2 cả năm theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Giáo án lớp 2 cả năm  theo hướng phát triển năng lực học sinh.
Thưa thầy cô và các bạn.
Đây là bộ giáo án Tổng hợp lớp 2 soạn ngang theo hướng phát triển năng lực học sinh của một cô giáo dạy giỏi cấp thành phố, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ở lớp 2 nội thành Hà Nội. Giáo án lớp 2 này soạn theo hướng chỉ đạo chuyên môn tiểu học cảu Sở giáo dục Hà Nội theo phương pháp dạy học tích cực, có lồng ghép các nội dung giáo dục khác như: Bảo vệ môi trường, kĩ năng sống, tiết kiệm điện, an ninh quốc phòng ... vào từng bài học cụ thể nếu có tình huống giáo dục tích hợp.

Giáo án tổng hợp lớp 2 mới này bám sát mục tiêu cần đạt của mỗi tiết học phần mục tiêu bài học làm rõ: Kiến thức cần cung cấp là gì? - Kĩ năng cần rèn cho học sinh trong bài dạy ra sao? - Thái độ theo định hướng gì để phát triển năng lực người học. Giáo án này khá dài, soạn công phu , chi tiết có đến hơn nghìn trang . Giáo án soạn trên font chữ chuẩn định dạng văn bản của ngành.
Trước thềm năm học mới, tieuhocvn xin kính tặng các thầy cô, biết đâu giáo án này góp phần vào giảm bớt khó khăn của nghề gõ đầu trẻ. Tieuhocvn mong các thầy cô vui.!

Giáo án lớp 2 cả năm soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh.
Cấu tạo chung một bài soạn Lớp 2 theo hướng phát triển năng lực học sinh

1.Mục tiêu dạy học: Sau tiết học,học sinh có khả năng:
1.1. Kiến thức
- Biết .....cái gì?
- Nhận biết được ......cái gì?
1.2. Kỹ năng
- Học sinh vận dụng kiến thức hoàn thành ......cái gì?
1.3. Thái độ
- HS yêu thích .....?
- HS có thái độ gì sau khi học bài học này?
1.4.Các năng lực đạt được
- Năng lực....gì?
- Năng lực ....gì?
- Năng lực ....gì?
2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu.
2.1.Cá nhân. Mỗi HS nhớ lại ......cái gì đã biết, đã có?
2.2. Nhóm: Các nhóm ... phải thực hiện ...?


3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Hoạt động 1: Nội dung 1 là gì?.
*Mục tiêu:
- Đạt mục tiêu mấy
*Cách tiến hành:
- Bài 1:
- Làm gì?
- Rồi làm gì?
- Cho HS tiếp làm gì?
- GV kết luận chung.

3.2. Hoạt động 2: Nội dung 2 là gì?.
*Mục tiêu:
- Đạt mục tiêu mấy
*Cách tiến hành:
- Bài 2:
- Làm gì?
- Rồi làm gì?
- Cho HS tiếp làm gì?
- GV kết luận chung.


3.3. Hoạt động 3: Nội dung 3là gì?.
*Mục tiêu:
- Đạt mục tiêu mấy
*Cách tiến hành:
- Bài 3:
- Làm gì?
- Rồi làm gì?
- Cho HS tiếp làm gì?
- GV kết luận chung.


4. Kiểm tra đánh giá.
- Bài 1: HS làm được tuyên dương trước lớp.
- Bài 2: Đánh giá các nhóm.
- Bài 3: Tuyên dương từng cá nhân.


5. Định hướng học tập tiếp theo.
5.1.Bài tập củng cố.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.

Nhấn vào đây để tải tài liệu về:>>>Giáo án lớp 2 cả năm soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh 

>>> Tải từ > Giáo án lớp 2 cả năm soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh    

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top