Nội dung lồng ghép quốc phòng - an ninh Lớp 2

Địa chỉ tích hơp Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 2
Đây là nội dung bắt buộc dành cho giáo viên tiểu học đang dạy lớp 2 về nội dung lồng ghép tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong chương trình giảng dạy các môn học ở Lớp 2. Nội dung dạy học này được thực hiện theo Căn cứ vào Thông tư số 01/2017/TT-BGD ngày 13 tháng 01 năm 2017 cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở. Cụ thể như sau:

 

STT 

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung

lồng ghép

01

 

Tiếng Việt T1

Tuần 3. Tập đọc:

Bạn của Nai Nhỏ

Trang 22

Kể chuyện nói về tình bạn là phải biết giúp đỡ, bảo vệ nhau, nhất là khi gặp hoạn nạn

Tiếng Việt T2

Tuần 19. Tập đọc:

Thư Trung thu

Trang 09

Kể chuyện về hình ảnh Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu

Tuần 20. Tập đọc: Mùa nước nổi

Trang 19

Mọi học sinh phải tập bơi và biết bơi, ví dụ một số vụ việc đuối nước để giúp các em học sinh tránh được tai nạn có thể xảy ra

Tuần 23. Tập đọc: Bác sĩ Sói

Trang 41

Kể chuyện nói về xã hội hiện nay còn những kẻ xấu hay đi lừa gạt người khác nên các em phải cảnh giác

Tuần 24. Tập đọc: Quả tim khỉ

Trang 50

Kể chuyện nói về lòng dũng cảm và mưu trí để thoát khỏi nguy hiểm

Tuần 24. Tập làm văn:  Sông, biển

Trang 59

Kể một câu chuyện về Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu…

Tuần 25. Tập đọc: Sơn Tinh -  Thủy Tinh

Trang 60

Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường để cải thiện khí hậu, giảm thiểu thiên tai

Tuần 30. Tập làm văn: Qua suối

Trang 106

Kể chuyện sự chịu đựng khó khăn gian khổ của Bác Hồ và chú bộ đội trong kháng chiến

Tuần 31. Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt

Trang 113

Giải nghĩa thêm từ “tổ tiên, dân tộc anh em” để học sinh có niềm tự hào dân tộc

Tuần 32. Tập đọc: Chuyện quả bầu

Trang116

Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược

Tuần 33. Tập đọc: Bóp nát quả cam

Trang 124

Giới thiệu thêm một số tấm gương anh hùng nhỏ tuổi

Tuần 33. Tập đọc: Lá cờ

Trang 128

Giới thiệu hình ảnh lá cờ Tổ quốc, giải thích ý nghĩa lá cờ Tổ quốc có nền màu đỏ, ở giữa ngôi sao 5 cánh màu vàng

Tập viết. Lượm

Trang 130

Ca ngợi tinh thần mưu trí, dũng cảm của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam chống giặc ngoại xâm

Tuần 34. Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm

Trang 139

Nêu cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là lúc khó khăn hoạn nạn

 

 Nhấn vào đây để tải về : 

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 1  

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 2  

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 3 

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 4  

>>> Địa chỉ tích học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 5  

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top