Bộ giáo án lớp 2 - Tổng hợp tất cả các môn

Đây là bộ giáo án tổng hợp từ lớp 2. Có từ trang www.tieuhocvn.info xin tặng các thầy cô .
Hãy nhấp vào đây để down giáo án về. Nhớ cảm ơn em bằng cái click chuột  nếu thầy cô down được. Đó là cách  thể hiện tình cảm chia sẻ khó khăn với em đấy các thày cô ạh. Hãy động viên em nhé.

Bộ giáo án lớp 2 - Tổng hợp tất cả các môn

Đây là bộ giáo án tổng hợp từ lớp 2 . Có từ trang www.tieuhocvn.info xin tặng các thầy cô .
Hãy nhấp vào đây để down giáo án về. Nhớ cảm ơn em bằng cái click chuột  nếu thầy cô down được. Đó là cách  thể hiện tình cảm chia sẻ khó khăn với em đấy các thày cô ạh. Hãy động viên em nhé


========================
Bộ giáo án lớp 2 - Tổng hợp tất cả các môn

Mời thầy cô hãy nhấp vào đây để down về máy mình.

Còn đây là bộ giáo án Lớp 2  khác

Giáo án lớp 2 (trọn bộ)

Yêu cầu:

1. Chắc chắn rằng máy bạn phải cài winrar.
2. Giải nén winrar ra để mở nó
3. Nếu thấy font chữ chưa hợp với font chữ hiện tại của máy mình  thì  Hãy convert nó nhờ dùng Unikey 4.0

========================

Xem thêm và  tải thêm các  bộ giáo  án khác

Xem thêm và  tải thêm các  bộ giáo  án khác
______________tieuhocvn - Chọn và giới thiệu__________


Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top