Giáo án Tin học Lớp 3 Quyển 1 Năm học 2016 - 2017

Giáo án Tin học Lớp 3 Quyển 1 Năm học 2016 - 2017 - Đây là Giáo án Môn Tin học  Lớp 3 Năm học 2016 - 2017 -  - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Mĩ thuật lớp 3 - Giáo án này được soạn 2 cột, phân rõ hoạt động của Giáo viên - Hoạt động của học sinh, bám sát mục tiêu bài dạy. Bám sát Chuẩn Kiến thức kĩ năng, phân phối chương trình. Cuối mỗi tiết soạn có phần Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. Trong bài soạn rõ đủ các bước theo từng loại bài cụ thể. loại bài vẽ theo mẫu luôn có các bước vẽ rõ ràng. Hình minh họa đẹp.

 

Giáo án Tin học Lớp 3 Quyển 1 Năm học 2016 - 2017

Giáo án Tin học Lớp 3 Quyển 1 Năm học 2016 - 2017 - Đây là Giáo án Môn Tin học Lớp 3 Năm học 2016 - 2017 - - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Mĩ thuật lớp 3 - Giáo án này được soạn 2 cột, phân rõ hoạt động của Giáo viên - Hoạt động của học sinh, bám sát mục tiêu bài dạy. Bám sát Chuẩn Kiến thức kĩ năng, phân phối chương trình. Cuối mỗi tiết soạn có phần Rút kinh nghiệm sau giờ dạy. Trong bài soạn rõ đủ các bước theo từng loại bài cụ thể. loại bài vẽ theo mẫu luôn có các bước vẽ rõ ràng. Hình minh họa đẹp .

Thầy cô có thể chỉnh sửa chút ít sao cho phù hợp với yêu cầu của Phòng giáo dục nơi mình công tác. Giáo án này soạn theo mẫu chữ Chuẩn Font chữ Time New Romance - Cỡ chữ 14, cách dòng 1,25. Không có lỗi font.

Mời thầy cô và các bạn nhấn vào links sau để tải về miễn phí.

>>>>> From Driver Google Giáo án Tin học Lớp 3 Quyển 1 Năm học 2016 - 2017

>>>>> From Mediafire  Giáo án Tin học Lớp 3 Quyển 1 Năm học 2016 - 2017

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top