Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 3 theo Chuẩn KTKN

Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 3 theo Chuẩn KTKN

Đây là Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 3 Năm học 2016 - 2017 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - Tự nhiên – Xã hội là một trong những bộ môn rất quan trọng trong chương trình giáo dục Tiểu học. Nhưng để truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách hiệu quả mà không gây nhàm chán là một điều cũng rất khó khăn. Thậm chí một số giáo viên và phụ huynh chỉ quan tâm thật sự hai môn chính đó là: Toán và Tiếng Việt. Còn đối với bộ môn TN – XH chỉ dạy qua loa, đại khái hoặc cho học sinh quan sát những bức tranh rồi nói sơ qua. Do đó học sinh không có cơ hội phát triển tư duy, thảo luận và sáng tạo cho môn học này. Điều đó sẽ dẫn đến kho khăn trong tương lai khi phải tiếp xúc với các môn học ở các lớp trên như: Vật lý, sinh học, hoá học…

Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 3 theo Chuẩn KTKN

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.
Đây là Giáo án Tự nhiên Xã hội Lớp 2 Năm học 2016 - 2017 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Tự nhiên xã hội lớp 2 - Thực hiện trong năm học 2016 - 2017. Giáo án này thật Đầy đủ - Rõ ràng - Có lồng ghép Giáo dục Kĩ năng sống - Giáo dục môi trường - Giáo dục Biển đảo. Soạn theo điều chỉnh nội dung dạy học.

Tự nhiên và xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người. Trong chương trình tiểu học, cùng với Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của bậc học, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người.

Tự nhiên – Xã hội là một trong những bộ môn rất quan trọng trong chương trình giáo dục Tiểu học. Nhưng để truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách hiệu quả mà không gây nhàm chán là một điều cũng rất khó khăn. Thậm chí một số giáo viên và phụ huynh chỉ quan tâm thật sự hai môn chính đó là: Toán và Tiếng Việt. Còn đối với bộ môn TN – XH chỉ dạy qua loa, đại khái hoặc cho học sinh quan sát những bức tranh rồi nói sơ qua. Do đó học sinh không có cơ hội phát triển tư duy, thảo luận và sáng tạo cho môn học này. Điều đó sẽ dẫn đến kho khăn trong tương lai khi phải tiếp xúc với các môn học ở các lớp trên như: Vật lý, sinh học, hoá học…

Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2016 - 2017

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> Hãy tải trực tiếp : Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 3 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 3 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 3 theo Chuẩn KTKN có minh họa

 

 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top