Print

Tuyển tập toán dành bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán 3

Tuyển tập toán dành bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán 3

Tuyển tập toán dành bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán 3 - Thưa thầy cô. - Đây là tuyển chọn các bài toán dành bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán 3. Các dạng bài bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán . Trong tài liệu này có đầy đủ các dạng bài , đi từ dễ đến khó, xây dựng bám theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán 3

 

Tuyển tập toán dành bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán 3

 

- Thưa thầy cô.

- Đây là tuyển chọn các bài toán dành bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán 3. Các dạng bài bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán . Trong tài liệu này có đầy đủ các dạng bài , đi từ dễ đến khó, xây dựng bám theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán 3Các chuyên đề của toán 3 bao gồm
- Các dạng bài tính nhanh
- Các bài toán tính chu vi- diện tích của một hình
- Các bài toán tính quãng đường - thời gian:
- Các bài toán tính tỉ lệ
- Các bài toán về tiền Việt Nam
- Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị :
- Các bài toán về trồng cây
- Giải các bài toán sau :
- Một số bài toán liên quan đến dãy số
- Tìm số theo các điều kiện và các chữ số của nó.

>>>>Nhấn vào đây để tải về

________________________Source:tieuhocvn.info___________________