Giáo án Giảng dạy lớp ghép Lớp 2 và lớp 3 theo Chuẩn kiến thức kĩ năng

Giáo án Giảng dạy lớp ghép  Lớp 2 và lớp 3 theo Chuẩn kiến thức kĩ năngGiáo án Giảng dạy lớp ghép  Lớp 2 và lớp 3 theo Chuẩn kiến thức kĩ năng
Chào thầy cô và các bạn
Thầy cô đang tìm đến Bộ Giáo án Giảng dạy lớp ghép  Lớp 2 và lớp 3 theo Chuẩn kiến thức kĩ năng thật chuẩn giúp cho những thầy cô giáo tiểu học vùng khó , vùng dân tộc ít người căn cứ vào đó để xây dựng kế hoạch bài giảng cho riêng mình
Theo tieuhocvn nhận xét , Bộ giáo án này xây dựng ghép các môn dạy trong trình độ của 2 lớp rất khoa học và hết sức dễ thực hiện.

 

Giáo án Giảng dạy lớp ghép  Lớp 2 và lớp 3  theo Chuẩn kiến thức kĩ năng

Giáo án Giảng dạy lớp ghép  Lớp 2 và lớp 3 theo Chuẩn kiến thức kĩ năng

1. Introduction:

Giáo án Giảng dạy lớp ghép  Lớp 2 và lớp 3 theo Chuẩn kiến thức kĩ năng

Chào thầy cô và các bạn
Thầy cô đang tìm đến Bộ Giáo án Giảng dạy lớp ghép  Lớp 2 và lớp 3 theo Chuẩn kiến thức kĩ năng thật chuẩn giúp cho những thầy cô giáo tiểu học vùng khó , vùng dân tộc ít người căn cứ vào đó để xây dựng kế hoạch bài giảng cho riêng mình
Theo tieuhocvn nhận xét , Bộ giáo án này xây dựng ghép các môn dạy trong trình độ của 2 lớp rất khoa học và hết sức dễ thực hiện.
Giáo án đẹp, chia làm 2 phần cho Lớp 2 và lớp 3 , rõ các hoạt động chính cần làm của thầy và của trò.
Giáo án soạn theo font chữ chuẩn Unicode, Time News romance 14 gián dòng 1,25
Giáo án này là món quà kính tặng những  thầy cô vùng sâu, vùng xa, vùng khó, vùng dân tộc thiểu số khi vừa hoàn hồn về nghe tin bỏ biên chế trong giáo dục tiểu học.
Hãy để lại lời comments về bộ giáo án miễn phí này.
Để dễ sử dụng, chạy nhẹ trên các máy, tieuhocvn đã chia bộ giáo án này thành 1 file

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Giảng dạy lớp ghép Lớp 2 và lớp 3 theo Chuẩn kiến thức kĩ năng Học kì I Từ Tuần 1 đến tuần 35 

 

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top