Hệ thống các dạng bài tập được dạy trong Toán 3 Tiểu học | Math Grade 3

Hệ thống các loại bài tập Các mảng kiến thức được dạy ở Toán Lớp 3
Chào thầy cô và các bạn
Thật là  cần thiết và hữu ích cho những thầy cô nào đang dạy lớp 3 sẽ nắm được  những mảng kiến thức Môn Toán sẽ dạy ở Lớp 3. Thật là một tài liệu quý cho những phụ huynh nào đang muốn kèm cặp môn Toán 3 cho con em mình. Hãy tải về Hệ thống các loại bài tập Các mảng kiến thức được dạy ở Toán Lớp 3  về một cách miễn phí tại tieuhocvn.


Hệ thống các dạng bài tập  được dạy trong Toán 3 Tiểu học | Math Grade 3

2. Nội dung của Hệ thống các loại bài tập Các mảng kiến thức được dạy ở Toán Lớp 3
Hệ thống các loại bài tập Các mảng kiến thức được dạy ở Toán Lớp 3

1. Đọc, viết số        
- Biết đọc số, viết đúng số từ số có 3-6 chữ số.
- Biết phân tích số theo hàng đơn vị và ngược lại.
- Biết đọc, viết các phần bằng nhau của đơn vị.


2. Điền vào ô trống. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:
Tìm ra quy luật của dãy số để điền số thích hợp.


3. Thực hiện phép tính
- Biết đặt tính và làm tính.
- Biết cộng trừ nhẩm.
- Biết tìm thành phần của phép nhân và phép chia.


4. Tính giá trị biểu thức
-Biết thực hành thành thạo các phép tính; nắm được thứ tự thực hịên các phép tính trong một biểu thức.

5. Tìm giá trị chưa biết: Tìm x:
- Biết quy tắc tìm thành phần chưa biết của biểu thức.

6. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
-  Biết tìm một phần trong số phần bằng nhau đã chia.

7. So sánh số
- Biết so sánh và sắp xếp các số trong dãy số theo yêu cầu.
                
8. Các loại bài tập đại lượng và đo đại lượng
a). Xem đồng hồ    
- Biết xem và điều chỉnh thời gian
b). Đổi đơn vị - Biết đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác. Nắm được mối quan hệ giữa các đơn vị.
c). Nhận biết tiền Việt Nam:  Biết nhận biết và tính tiền Việt Nam
d). Xem lịch:  Biết xem ngày, tháng, năm.
e). Thực hành đo độ dài:  Biết sử dụng các dụng cụ thích hợp để đo độ dài

9. Các loại bài tập về hình học

a). Xếp, vẽ hình theo mẫu và yêu cầu: Biết tư duy sáng tạo để xếp các hình đơn thành hình theo yêu cầu.
- Biết kẻ thêm đoạn thẳng để tạo thành hình mới.
- Biết nhận dạng và cắt ghép hình
b). Tính độ dài đường gấp khúc: Biết tính độ dài đường gấp khúc.
c). Thực hành nhận biết góc, cạnh, đỉnh :- Nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông
- Nêu tên đỉnh và các canh góc không vuông
- Biết xác định góc, cạnh, đỉnh của một hình.
d). Tính chu vi hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.
- Biết tính chu vi hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.
e). - Diện tích của một hình
- Tinh diện tích  hình vuông,hình  chữ nhật.
-  Biết tính diện tích của các hình (vuông, chữ nhật)
- Biết so sánh diện tích các hình.
g). Đếm hình

10. Các loại bài tập giải toán có lời văn

a) Yêu cầu: Nắm được quy trình giải toán:

- Tìm hiểu nội dung bài toán (tìm được cái đã cho, cái cần tìm).

- Định hướng được cách giải cho bài toán

- Biết trình bày bài giải.
- Biết tìm cách thử lại bài toán.

b) Các dạng bài:
+ Bài toán về ít hơn.
+ Bài toán về nhiều hơn.
- Biết trình bày bài giải.
- Biết tìm cách thử lại bài toán.
+ Bài toán gộp
+ Bài toán bớt    
+ Bài toán gộp các nhóm bằng nhau
+ Bài toán chia đều tìm số phần tử
+ Bài toán gấp một số lần    
+ Bài toán chia đều tìm số phần
+ Bài toán về giảm một số lần
+ Bài toán chia đều tìm số phần
+ Bài toán về giảm một số lần
 
11. Các loại bài tập về thống kê
+ Xếp lại số liệu của bảng theo mục đích cho trước: Biết lập bảng thống kê số liệu.
-  Biết nhận xét bảng số liệu.


3. Nhận xét chung về Nội dung của Hệ thống các loại bài tập Các mảng kiến thức được dạy ở Toán Lớp 3
a) Ưu điểm:
- Các loại bài tập rất phong phú, đa dạng
- Phù hợp với đặc điểm tư duy và trình độ của học sinh lớp 3.
- Hệ thống bài tập đi từ dễ đến khó, một số bài có tính phân loại học sinh.
- Một loại bài tập có thể được áp dụng trong nhiều  chủ đề khác nhau.
- Loại bài tập có số lượng nhiều nhất là thực hiện phép tính (132 bài), điều này phù hợp với mục tiêu chương trình toán ở Tiểu học: Các lớp đầu cấp nhằm đặt nền tảng kĩ năng tính toán thành thạo, giúp học sinh tiếp tục giải các dạng toán khác ở các lớp trên.
- Các loại bài tập có câu lệnh rõ ràng, một số bài tập có mẫu, hình ảnh trực quan giúp học sinh dễ hiểu.
- Các loại bài tập có sự phân bố hợp lí, phù hợp với nội dung bài học.


b) Nhược điểm:
- Trong chương 1, các loại bài tập chưa giúp học sinh củng cố hết các kiến thức chủ yếu đã học ở lớp 2.
- Trong chương 5, các kiến thức liên quan đến hình tròn không được củng cố qua bất kì một loại bài tập nào.
- Trong loại bài tập “Xếp, kẻ hình theo mẫu và yêu cầu” thì dạng bài tập kẻ thêm đoạn thẳng để được hình mới còn ít và sự phân bố không đồng đều.
1. Kết luận
Tuy còn một số chế nhưng nhìn chung các loại bài
tập phong phú, đa dạng giúp học sinh rèn luyện
được các kĩ năng cần đạt đối với chương trình
toán 3.


4. Một vài đề xuất về Nội dung của Hệ thống các loại bài tập Các mảng kiến thức được dạy ở Toán Lớp 3
- Trong một số bài học, đặc biệt là các bài luyện tập hay luyện tập chung, nếu có thể nên đưa thêm một số bài tập nâng cao nhằm giúp phát triển tư duy học sinh.
-  Cần bổ sung một số bài tập trắc nghiệm.
- Trong chủ đề hình học cần đưa thêm các loại bài tập cắt hình, xếp hình sáng tạo bằng các vật cụ thể như que diêm, que tính, kẻ thêm đoạn thẳng để tạo hình mới.

- Download from>>>Hệ thống các dạng bài tập được dạy trong Toán 3 Tiểu học | Math Grade 3

- Download from Mediafire>>>Hệ thống các dạng bài tập được dạy trong Toán 3 Tiểu học | Math Grade 3

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top