Thiết kế bài giảng Toán 3 - Tiểu học

Thiết kế bài giảng Toán 3 - Tiểu học

Đây là cuốn sách " Thiết kế bài giảng Toán 3 " Cho giáo viên tiểu học. Cuốn sách này gốm tất cả 135 tuần bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành, phân rõ các nhiệm vụ của thầy và công việc của Trò. Nó được trình bày một cách khoa học ở các tiến trình bài dạy và kĩ càng trong các dự kiến sai lầm. Nó còn được lồng ghép các phần Giáo dục Kĩ năng sống, Giáo dục Môi trường ,.. được đưa vào một cách nhẹ nhàng trong từng tiết học.

 

Thiết kế bài giảng Toán 3 - Tiểu học

Thiết kế bài giảng Toán 3 - Tiểu học

Thưa thầy cô. Hôm nay http://tieuhocvn.info. sẽ giúp thầy cô tiểu học một cuốn sách hay . Đây là cuốn sách " Thiết kế bài giảng Toán 3 " Cho giáo viên tiểu học. Cuốn sách này gốm tất cả 135 tuần bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành, phân rõ các nhiệm vụ của thầy và công việc của Trò. Chẳng hạn như:

+ Cách dạy bài  hình thành bảng nhân, chia

+ Kĩ năng dạy bài lập số, Rồi

+ Cách dạy bài có nội dung hình học.

+ Cách dạy bài Đại lượng , số đo đại lượng .

+ Cách dạy bài gấp lên một số lần.

+ So sánh số này bằng một phần mấy số kia

+ Cách dạy bài  đọc viết số

+ Cách dạy bài toán giải bằng hai phép tính

+ Cách dạy bài giải toán rút về đơn vị

và một số dạng bài khác.

Quyển sách này. Nó được trình bày một cách khoa học ở các tiến trình bài dạy và kĩ càng trong các dự kiến sai lầm. Nó còn được lồng ghép các phần Giáo dục Kĩ năng sống, Giáo dục Môi trường ,.. được đưa vào một cách nhẹ nhàng trong từng tiết học. Qua những năm đã đưa vào thực tế giảng dạy . Cuốn sách này này còn được điều chỉnh một số chỗ giúp giáo viên tiểu học tổ chức tiết học một cách hấp dẫn hơn trong 40 phút của giờ học. Nó luôn miễn phí cho thầy cô tải về . Và nhớ rằng cuốn sách này chỉ có ở http://tieuhocvn.info.

Chúc các thầy cô vui vẻ khi đến với : http://tieuhocvn.info.

>>> Mời thầy cô nhấn vào đây để tải toàn bọ quyển sách Thiết kế bài giảng Toán 3

 

=================================http://tieuhocvn.info====================

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top