Phân phối Chương trình Môn Thủ công - Kĩ thuật Bậc Tiểu học

Đây là Phân phối Chương trình Môn  Thủ công và Kĩ thuật ở Bậc  Tiểu học Năm học 2015 - 2016 - Cấu trúc nội dung, chương trình: Chia 2 giai đoạn

-          Ở giai đoạn 1 : ( từ lớp 1 –3 ) Mục tiêu chung là cung cấp cho học sinh những tri thức, kĩ năng cần thiết và tối thiểu về Thủ công, bước đầu tập cho HS làm quen với lĩnh vực lao động thủ công. Từ lớp 1 –3 chương trình (Thủ công) không có sách giáo khoa, nội dung tinh giản nhẹ hơn, đòi hỏi giáo viên phải sử dụng nhiều kênh hình khi dạy học thủ công, học sinh hoàn thành sản phẩm tại lớp.

-  Ở giai đoạn 2: ( từ lớp 4 –5 ) mục tiêu chung là cung cấp cho HS những tri thức, kĩ năng cần thiết và tối thiểu về công việc gia đình, vườn trường, lắp ghép mô hình kĩ thuật, bước đầu cho học sinh làm quen với các lĩnh vực hoạt động dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp. Từ lớp 4 – 5 có sách giáo khoa, nội dung chỉ có 1 nội dung “ công việc gia đình” là bắt buộc, các nội dung còn lại là tự chọn.

Phân phối Chương trình Môn Thủ công - Kĩ thuật  Bậc Tiểu học

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.

Đây là Phân phối Chương trình Môn  Thủ công và Kĩ thuật ở Bậc  Tiểu học Năm học 2015 - 2016 - Cấu trúc nội dung, chương trình: Chia 2 giai đoạn

-          Ở giai đoạn 1 : ( từ lớp 1 –3 ) Mục tiêu chung là cung cấp cho học sinh những tri thức, kĩ năng cần thiết và tối thiểu về Thủ công, bước đầu tập cho HS làm quen với lĩnh vực lao động thủ công. Từ lớp 1 –3 chương trình (Thủ công) không có sách giáo khoa, nội dung tinh giản nhẹ hơn, đòi hỏi giáo viên phải sử dụng nhiều kênh hình khi dạy học thủ công, học sinh hoàn thành sản phẩm tại lớp.

Chương trình bao gồm :+ Kỹ thuật xé, dán giấy + Kỹ thuật gấp hình + Kỹ thuật cắt, dán giấy + Đan lát bằng giấy bìa + Làm đồ chơi

Từ lớp 1 –3 : Chương trình dạy 35 tiết / 35 tuần. Thủ công ghép chung với Mỹ thuật, âm nhạc gọi chung là môn Nghệ thuật.

-  Ở giai đoạn 2: ( từ lớp 4 –5 ) mục tiêu chung là cung cấp cho HS những tri thức, kĩ năng cần thiết và tối thiểu về công việc gia đình, vườn trường, lắp ghép mô hình kĩ thuật, bước đầu cho học sinh làm quen với các lĩnh vực hoạt động dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp. Từ lớp 4 – 5 có sách giáo khoa, nội dung chỉ có 1 nội dung “ công việc gia đình” là bắt buộc, các nội dung còn lại là tự chọn. Chương trình gồm:

+  Công việc gia đình: Kỹ thuật may, vá, thêu.Kỹ thuật nấu ăn....( bắt buộc) +  Vườn trường ( tự chọn) + Lắp ghép mô hình kỹ thuật ( tự chọn)

Từ lớp 4 –5 : Chương trình dạy 35 tiết/ 35 tuần. Mỗi tuần 2 tiết. Chương trình cấu trúc là một môn học riêng: môn Kỹ thuật ( Kinh tế gia đình )

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2016 - 2017

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1 trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> : Phân phối Chương trình Thủ công và Kĩ thuật Tiểu học Năm học 2016 - 2017

>>> Link từ : Phân phối Chương trình Thủ công và Kĩ thuật Tiểu học Năm học 2016 - 2017

>>> Link từ : Phân phối Chương trình Thủ công - Kĩ thuật  Tiểu học Năm học 2016 - 2017

 

4. Các giáo án khác có trong Tieuhocvn.info

 

 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top