Giáo án Mỹ thuật Lớp 4 Dạy theo phương pháp Đan Mạch

Giáo án Mỹ thuật Lớp 4 Dạy theo phương pháp Đan Mạch
1. Giới thiệu giáo án - Introduction about Grade 4 Arts Lesson Plan
Thưa thầy cô và các bạn đây là Giáo án Mỹ thuật Lớp 4 Dạy theo theo phương pháp Đan Mạch định hướng phát triển năng lực (theo phương pháp Đan Mạch)
Trong giáo án Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 4 được biên soạn nhằm hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm; kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức, từ đó giúp các em hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi là:

 

Giáo án Mỹ thuật Lớp 4 Dạy theo phương pháp Đan Mạch
1. Giới thiệu giáo án - Introduction about Grade 4 Arts Lesson Plan
Thưa thầy cô và các bạn đây là Giáo án Mỹ thuật Lớp 4 Dạy theo theo phương pháp Đan Mạch định hướng phát triển năng lực (theo phương pháp Đan Mạch)


Trong giáo án Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 4 được biên soạn nhằm hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm; kích thích sự tương tác, tư duy sáng tạo và phát triển nhận thức, từ đó giúp các em hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi là:

+ Sáng tạo mĩ thuật, qua đó biểu đạt bản thân (suy nghĩ, tình cảm, mong muốn,...).
+ Hiểu, cảm nhận và trân trọng sản phẩm/ tác phẩm mĩ thuật.
+ Giao tiếp/ trao đổi, tiếp nhận thông tin thông qua sản phẩm/ tác phẩm mĩ thuật.

Trong giáo án Mỹ thuật Lớp 4 này đã vận dụng các quy trình Mĩ thuật theo phương pháp dạy học mới của Dự án ”Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp Tiểu học” (SEAPS) do Vương quốc Đan Mạch tài trợ, được biên soạn theo các chủ đề ở khối lớp 4.

2. Nội dung các chủ đề có trong giáo án :
CHỦ ĐỀ 1:  MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ
Bài 1: Màu sắc và cách pha màu.
Bài 13: Trang trí đường diềm.
Bài 17 : Trang trí hình vuông.
Bài 21: Trang trí hình tròn.
Bài 24: Tìm hiểu về chữ nét đều.
 
 
CHỦ ĐỀ 2: QUÊ HƯƠNG EM.
Bài 7: Phong cảnh quê hương.
Bài 27: Vẽ cây
Bài 15: Đề tài sinh hoạt.
Bài 20: Ngày hội quê em.
 
 
CHỦ ĐỀ 3: CHÚNG EM VÀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT THÂN QUEN .
 Bài 8: Nặn, xé dán con vật.
Bài 16: Tạo dáng con vật và ô tô bằng vỏ hộp.
Bài 13: Vẽ ĐT các con vật quen thuộc.
Bài 23: Nặn dáng người.
Bài 30: Nặn tự do.
 
CHỦ ĐỀ 4: TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ ĐỒ VẬT
Bài 2: Vẽ hoa lá.
Bài 4: Chép hoạ tiết trang trí.
Bài 9: Đơn giản hoa lá.
Bài 28: Trang trí lọ hoa.
Bài 32: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh.
 
 
CHỦ ĐỀ 5: VẼ TRANH TĨNH VẬT
Bài 6: Vẽ quả có dạng hình cầu.
Bài 10: Đồ vật dạng hình trụ
Bài 14: Vẽ mẫu có 2 đồ vật.
Bài 18: Vẽ lọ và quả.
Bài 22: Vẽ cái ca và quả.
 
 
CHỦ ĐỀ 6: HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG EM.
Bài 15: Vẽ chân dung.
Bài 25: Vẽ ĐT Trường em
Bài 29: Vẽ ĐT An toàn giao thông.
Bài 33: Vẽ ĐT Tự do.
 
 
CHỦ ĐỀ 7: THƯỞNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC  TÁC PHẨM MỸ THUẬT
Bài 5: Xem tranh phong cảnh.
Bài 11: Xem tranh của hoạ sỹ.
Bài 19: Xem tranh dân gian Việt Nam.
Bài 26: Xem tranh thiếu nhi.

3. Tải miễn phí giáo án:
>>> Tải trực tiếp giáo án từ tieuhocvn.info : Giáo án Mỹ thuật Lớp 4 Dạy theo phương pháp Đan Mạch
>>> Tải nhanh giáo án từ Mediafire : Giáo án Mỹ thuật Lớp 4 Dạy theo phương pháp Đan Mạch

>>> Tải nhanh giáo án từ Mediafire : Kế hoạch dạy học Mỹ thuật Lớp 4 Dạy theo phương pháp Đan Mạch

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top