Phân phối Chương trình Giảng dạy Lớp 4 theo VNEN | Fourth Grade Lesson Plans for All Subjects

Phân phối Chương trình  Giảng dạy Lớp 4 theo VNEN | Fourth Grade Lesson Plans for All SubjectsPhân phối Chương trình  Giảng dạy Lớp 4 theo VNEN | Fourth Grade Lesson Plans for All Subjects
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Phân phối Chương trình  Giảng dạy Lớp 4 theo mô hình   VNEN (Vietnam Escuela Nueva Project) . Trong tài liệu này có đầy đủ các phân môn đang thực dạy ở lớp 4
Cụ thể:
-

Phân phối Chương trình  Giảng dạy Lớp 4 theo VNEN | Fourth Grade Lesson Plans for All Subjects Phân phối Chương trình  Giảng dạy Lớp 4 theo VNEN | Fourth Grade Lesson Plans for All Subjects

 

1. Introduction

Phân phối Chương trình  Giảng dạy Lớp 4 theo VNEN | Fourth Grade Lesson Plans for All Subjects
Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Phân phối Chương trình  Giảng dạy Lớp 4 theo mô hình   VNEN (Vietnam Escuela Nueva Project) . Trong tài liệu này có đầy đủ các phân môn đang thực dạy ở lớp 4
Cụ thể:
- Môn Toán có 178 tiết ( khác chương trình hiện hành 175 tiết)  chia đều cho 35 tuần thực học
 -  Môn Tiếng Việt mỗi tuần có 8 tiết ( cũng giống số tiết Chương trình hiện hành ) x 35 tuần tương ứng với 280 tiết chia đều cho các phân môn: Tập đọc , chính tả, Luyện từ và câu , Kể chuyện và Tập Làm văn . Nhưng các phân môn này được dạy tích hợp vào các bài đọc . Ví dụ Tuần 26 : Sẽ dạy 8 tiết : 201đến 208. Qua các bài đọc
+ Bài 26A (3t) Dũng cảm chống thiên tai    (Tiết 1: HĐCB, Tiết 2:HĐTH 1,2,3,4, Tiết 3:HĐTH 5,6)
+ Bài 26B (3t) Thiếu nhi dũng cảm    ( Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 ; Tiết 2:HĐCB 6 &HĐTH 1,2,3
; Tiết 3:HĐTH 4,5,6)
+ Bài 26C (2t) Gan vàng dạ sắt (Tiết 1: HĐCB, Tiết 2:HĐTH)
- Môn Khoa học , Lịch sử -  Địa lí : có 70 tiết chia đều cho 36 tuần
- Các môn còn lại phân bố chương trình như chương trình hiện hành.

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí

- Link from mediafire >>>> Phân phối Chương trình Giảng dạy Lớp 4 theo VNEN | Fourth Grade Lesson Plans for All Subjects

- Link from box >>>> Phân phối Chương trình Giảng dạy Lớp 4 theo VNEN | Fourth Grade Lesson Plans for All Subjects

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top