Giáo án Môn Toán Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade Math Lesson Plans

Giáo án Môn Toán Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade Math Lesson PlansGiáo án Môn Toán Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade Math Lesson Plans
Đây là  Giáo án Môn Toán Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade Math Lesson Plans   VNEN (Vietnam Escuela Nueva )
Trong tài liệu này có đủ các tiết cho 35 tuần thực dạy.
Mỗi bài dạy soạn rất ngắn gọn nhưng rõ các hoạt động . Font chữ 14, unicode, Time News  romance giãn dòng 1,25, cacnh lề chuẩn đúng theo quy định về văn bản hành chính. Mỗi bài dạy rõ mục tiêu cần đạt - Nội dung chuẩn bị có chia làm 3 cột: Hoạt động, Bài tập/ Trang, Nội dung chuẩn bị

Phân phối Chương trình Giảng dạy Lớp 4 theo VNEN | Fourth Grade Lesson Plans for All Subjects Giáo án Môn Toán Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade Math Lesson Plans

 

1. Introduction

Giáo án Môn Toán Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade Math Lesson Plans

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là  Giáo án Môn Toán Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade Math Lesson Plans   VNEN (Vietnam Escuela Nueva )
Trong tài liệu này có đủ các tiết cho 35 tuần thực dạy.
Mỗi bài dạy soạn rất ngắn gọn nhưng rõ các hoạt động . Font chữ 14, unicode, Time News  romance giãn dòng 1,25, cacnh lề chuẩn đúng theo quy định về văn bản hành chính. Mỗi bài dạy rõ mục tiêu cần đạt - Nội dung chuẩn bị có chia làm 3 cột: Hoạt động, Bài tập/ Trang, Nội dung chuẩn bị

Ví dụ : Bài  90: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ (2 tiết)
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Bảng nhóm hoạt động 1/17, hđ2/17
- Phiếu bài tập cá nhân ở HĐ 1/19, HĐ2/19, HĐ3/19.
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động: Hoạt động thực hành, Hoạt động ứng dụng    
Bài tập/ Trang : 1/19; 2/19, 3/19
Nội dung chuẩn bị: Ví dụ các bài tập  cần có đáp số đúng thì ghi:
Bài 1: Số thứ nhất là: 100: ( 2+3) X 2 = 40
Số thứ hai là:   100 – 4 = 60

Bài 2: Số cam rổ thứ nhất là : 49 : ( 3+4) x 3 = 21 ( quả)
Số cam rổ thứ hai có là : 49 – 21 = 28 ( quả)

Bài 3: Số thóc thu hoạch thữa ruộng thứ nhất được là:
    32 : ( 3+ 5) x 3 = 12 ( tạ)
Số thóc thu hoạch thữa ruộng thứ hai được là:
   32 – 12= 20 ( tạ)

The Fourth Grade Math Lesson Plans is available for teachers and parents , students in 4th Grade . Parents can expect to see subjects covered including identifying properties of shapes, defining units of length, algebraic expressions and more.

The comprehensive lesson plans outlined below provide a detailed list of the  fourth grade math Lesson Plans.

Members often use this page as a resource for more detailed planning, as a guide to help select specific activities using the activity finder or to compare our curriculum with state standards and homeschooling examination Tests.

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí

- Link from mediafire >>>> Giáo án Môn Toán Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade Math Lesson Plans

- Link from box >>>> Giáo án Môn Toán Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade Math Lesson Plans

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top