Giáo án Môn Khoa học Lớp 4 Cả năm VNEN - 4th Grade Science Lesson Plans

Giáo án Môn Khoa học  Lớp 4 Cả năm VNEN - 4th Grade Science Lesson PlansGiáo án Môn Khoa học  Lớp 4 Cả năm VNEN - 4th Grade Science Lesson Plans

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là  Giáo án Khoa học   Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade History and  Geography Lesson Plans  in  VNEN Programme (Vietnam Escuela Nueva )
Trong tài liệu này có đủ các tiết cho 35 tuần thực dạy.
Mỗi bài dạy soạn rất ngắn gọn nhưng rõ các hoạt động, có điều chỉnh hoạt động . Font chữ 14, unicode, Time News  romance giãn dòng 1,25, cacnh lề chuẩn đúng theo quy định về văn bản hành chính. Mỗi bài dạy rõ mục tiêu cần đạt - Nội dung chuẩn bị có chia làm 2 cột: Hoạt động, Bài tập/ Trang, Nội dung chuẩn bị

Giáo án Môn Khoa học  Lớp 4 Cả năm VNEN - 4th Grade Science Lesson Plans

Giáo án Môn Khoa học  Lớp 4 Cả năm VNEN - 4th Grade Science Lesson Plans

 

1. Introduction

Giáo án Môn Khoa học  Lớp 4 Cả năm VNEN - 4th Grade Science Lesson Plans

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là  Giáo án Khoa học   Lớp 4 Cả năm VNEN - Fourth Grade History and  Geography Lesson Plans  in  VNEN Programme (Vietnam Escuela Nueva )
Trong tài liệu này có đủ các tiết cho 35 tuần thực dạy.
Mỗi bài dạy soạn rất ngắn gọn nhưng rõ các hoạt động, có điều chỉnh hoạt động . Font chữ 14, unicode, Time News  romance giãn dòng 1,25, cacnh lề chuẩn đúng theo quy định về văn bản hành chính. Mỗi bài dạy rõ mục tiêu cần đạt - Nội dung chuẩn bị có chia làm 2 cột: Hoạt động, Bài tập/ Trang, Nội dung chuẩn bị

Minh họa quy trình dạy một Bài soạn Khoa học  4 theo VNEN

Bài  : Không khí gồm những thành phần nào?

                   Chúng có vai trò gì đối với sự cháy và sự sống? (3t)

I.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 

   - 3 ngọn nến như nhau, 2 lọ thủy tinh không bằng nhau để làm TN ở HĐ 1

   - 1 cây nến và một lọ thủy tinh không đáy và một cái đế không cắt,một cái đế có cắt một phần để làm thí nghiệm 1 và 2 ở HĐ 3/100

II.Nội dung cần chuẩn bị:

Hoạt động

Bài tập trang

Nội dung cần chuẩn bị:

Hoạt động cơ bản

1/99 phần c

 

       Phần d

 

3/101 phần c

 

 

 

 

 

 

4/102

-Điều sẽ sảy ra: 2 ngọn nến úp 2 lọ thủy tinh sẽ bị tắt

-khí ni –tơ không duy trì sự cháy, khí ô xy duy trì sự cháy

-TN 1 nến bị tắt vì không có không khí khi chụp lọ thủy tinh kín.

-TN 2 nến không bị tắt vì đế dã bị cắt đi một

Phần nên bị hở và K Khí đã chui vào để duy

Trì sự cháy

Để sự cháy diễn ra liên tục cần phải có không khí có chứa ô xi

-Ô xi trong KK là thành phần quan trọng nhất đối với HĐ hô hấp của con người, động vật và thực vật.

Hoạt động thực hành

1/103 phần a

 

          Phần b

 

 

 

         Phần c

-Dùng quạt nước để nuôi tôm vì duy trì khí ô xi thì tôm mới sống

-Sử dụng bình ô xi trong trường hợp cấp cứu người bị bệnh nặng, nguy kịch, khó thở,ngất xỉu....

 

-Có một lỗ hở để KK lọt vào thì bếp sẽ không bị tắt.

Hoạt động ứng dụng

Trang 104

HĐ1

HĐ2

 

HĐ 3

 

-Cần làm nhà cao,rộng,  có nhiều cửa sổ...

-Khi đốt than có khí độc các-bon- nic và khí

Ni –tơ

-Làm cho đất tơi xốp có lợi cây xanh tốt, phát triển nhanh...

 


4th Grade Science Lesson Plans

- Air Pollution: What's the Solution? - Project where students will focus on outdoor air pollution; what it is, what factors contribute to its formation and the health effects from breathing polluted air.
 - Resources to teach students about the connections between air quality, health, weather, and other related science topics, as well as actions students can take to protect their health and reduce air pollution.
 - Lists curriculum resources, activities, materials and websites all about air quality.
- Connect Kids with Nature - Find lesson plans about animals and invasive plants.
- Conservation Central Online Curriculum - Through classroom activities, on-line simulations, and field investigations students learn about the important role temperate forests play in local and global ecosystems. Action steps culminate in a Class Conservation Action Plan.

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí

- Link from mediafire >>>> Giáo án Môn Khoa học Lớp 4 Cả năm VNEN - 4th Grade Science Lesson Plans

- Link from box >>>> Giáo án Môn Khoa học Lớp 4 Cả năm VNEN - 4th Grade Science Lesson Plans

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top