Giáo án Khoa học Lớp 4 Năm học 2016 - 2017 theo Chuẩn KTKN

Giáo án Khoa học  Lớp 4 Năm học 2015 - 2016 theo Chuẩn KTKN

Đây là Giáo án Khoa học Lớp 4 Năm học 2016 - 2017 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng -Nội dung chương trình môn khoa học lớp 4 có tất cả 3 chủ đề :Chủ đề 1 :Con người và sức khỏe bao gồm các mạch nội dung : Trao đổi chất ở người ; Dinh dưỡng ; phòng bệnh ; An toàn trong cuộc sống .

Chủ đề 2 : Vật chất và năng lượng với các mạch nội dung :Nước ; Không khí ; Âm thanh; Ánh sáng ; nhiệt .

Chủ đề 3 : Thực vật và động vật với các mạch chủ nội dung: Trao đổi chất ở thực vật ;  Trao đổi chất ở động vật ; Chuỗi thức ăn trong tự nhiên .

Giáo án Khoa học  Lớp 4 Năm học 2016 - 2017 theo Chuẩn KTKN

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.
Đây là Giáo án Khoa học Lớp 4 Năm học 2016 - 2017 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Khoa học  lớp 4 - Thực hiện trong năm học 2016 - 2017. Giáo án này thật Đầy đủ - Rõ ràng - Có lồng ghép Giáo dục Kĩ năng sống - Giáo dục môi trường - Giáo dục Biển đảo. Soạn theo điều chỉnh nội dung dạy học.

Nội dung chương trình môn khoa học lớp 4 có tất cả 3 chủ đề :

Chủ đề 1 :Con người và sức khỏe bao gồm các mạch nội dung : Trao đổi chất ở người ; Dinh dưỡng ; phòng bệnh ; An toàn trong cuộc sống .

Chủ đề 2 : Vật chất và năng lượng với các mạch nội dung :Nước ; Không khí ; Âm thanh; Ánh sáng ; nhiệt .

Chủ đề 3 : Thực vật và động vật với các mạch chủ nội dung: Trao đổi chất ở thực vật ;  Trao đổi chất ở động vật ; Chuỗi thức ăn trong tự nhiên .

Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2016 - 2017

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1 trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> Hãy tải trực tiếp : Giáo án Khoa học Lớp 4 - Năm học 2016 - 2017 theo Chuẩn KTKN

>>> Link từ : Giáo án Khoa học Lớp 4 - Năm học 2016 - 2017 theo Chuẩn KTKN có

>>> Link từ : Giáo án Khoa học Lớp 4 - Năm học 2016 - 2017 theo Chuẩn KTKN

 

 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top