Giáo án Địa lí Lớp 4 Năm học 2014 - 2015 - Geography Lesson Plans Grade 4

Giáo án Địa lí Lớp 4 Năm học 2014 - 2015 -  Geography Lesson Plans Grade 4

 

Đây là Giáo án Địa lí Lớp 4 Năm học 2016 - 2017 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng -Trong môn học Lịch sử và Địa lí lớp 4 nói chung và phân môn Địa lí, nhằm giúp học sinh hiểu biết về môi trường xung quanh, từ đó tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng hòa nhập, thích ứng với cuộc sống xã hội, với môi trường thiên nhiên.
Để đạt được mục tiêu trên, phần Địa lý phải giải quyết những vấn đề có liên quan đến mối quan hệ giữa con người với môi trường thiên nhiên, cụ thể phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
+ Cung cấp cho học sinh những biểu tượng Địa lí, bước đầu hình thành một số khái niệm cụ thể, xây dựng một số mối quan hệ địa lí đơn giản.
+ Hình thành và phát triển cho học sinh năng lực tự học tập, bước đầu rèn luyện những kỹ năng địa lí như:kỹ năng sử dụng bản đồ, kỹ năng nhận xét, kỹ năng so sánh phân tích số liệu,kỹ năng phân tích các mối quan hệ địa lý đơn giản.

 

 

Giáo án Địa lí Lớp 4 Năm học 2016 - 2017 -  Geography Lesson Plans Grade 4 - soạn theo Chuẩn KTKN

 

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.
Đây là Giáo án Địa lí Lớp 4 Năm học 2016 - 2017 theo chuẩn Kiến thức kĩ năng - Soạn chi tiết đủ 35 tuần - Theo phân phối Chương trình Tự nhiên xã hội lớp 2 - Thực hiện trong năm học 2014 - 2015. Giáo án này thật Đầy đủ - Rõ ràng - Có lồng ghép Giáo dục Kĩ năng sống - Giáo dục môi trường - Giáo dục Biển đảo. Soạn theo điều chỉnh nội dung dạy học.

 

Trong môn học Lịch sử và Địa lí lớp 4 nói chung và phân môn Địa lí, nhằm giúp học sinh hiểu biết về môi trường xung quanh, từ đó tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng hòa nhập, thích ứng với cuộc sống xã hội, với môi trường thiên nhiên.
Để đạt được mục tiêu trên, phần Địa lý phải giải quyết những vấn đề có liên quan đến mối quan hệ giữa con người với môi trường thiên nhiên, cụ thể phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
+ Cung cấp cho học sinh những biểu tượng Địa lí, bước đầu hình thành một số khái niệm cụ thể, xây dựng một số mối quan hệ địa lí đơn giản.
+ Hình thành và phát triển cho học sinh năng lực tự học tập, bước đầu rèn luyện những kỹ năng địa lí như:kỹ năng sử dụng bản đồ, kỹ năng nhận xét, kỹ năng so sánh phân tích số liệu,kỹ năng phân tích các mối quan hệ địa lý đơn giản.
+ Hình thành và phát triển ở học sinh thái độ và thói quen ham tìm hiểu, yêu thiên nhiên, đất nước, con người.Có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.
+ Bước đầu hình thành thế giới quan khoa học cho học sinh hạn chế những hiểu biết sai lệch, mê tín, dị đoan trước những hiện tượng địa lý tự nhiên.

 

Hãy tải về làm tư liệu cho mình. Chúc thầy cô có nhiều thành công trong việc Góp phần giáo dục Mĩ thuật ở tiểu học của nước nhà.
Chúc thầy và quý phụ huynh cô có một ngày vui!

 

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2016 - 2017

 

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1 trong các link sau để tải giáo án này về

 > >>> Hãy tải trực tiếp : Giáo án Địa lí Lớp 4 - Năm học  2016  - 2017 theo Chuẩn KTKN

>>> Link từ : Giáo án Địa lí Lớp 4 - Năm học  2016  - 2017 theo Chuẩn KTKN có

>>> Link từ : Giáo án Địa lí Lớp 4 - Năm học  2016  - 2017 theo Chuẩn KTKN  

4. Các giáo án khác có trong Tieuhocvn.info

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top