Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4| Life skills Lesson Plan Grade 4

Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4|  Life skills Lesson Plan Exemplars Grade 4   This document serves to assist teachers with daily teaching, learning and assessment in Life Skills for Grade 1-5. A Work Schedule for term 3 has been developed. Integration of Assessment Standards has been done for the teachers. Planning accommodates Formal Assessment Tasks (FATs) and Learner Attainment Targets as indicated in the Draft LAT document which will be finalised soon and sent to schools. Lesson plan exemplars can be adapted and refined so that they meet the needs and the context of the learner .The resources that are indicated are a guide. Teachers are at liberty to use other relevant material..


1. Introduction

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh đồng thời thể hiện tính khoa học và tính nhân văn của giáo dục. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh không phải là công việc “một sớm, một chiều” mà đòi hỏi phải trải qua một quá trình dài, kiên nhẫn và  tâm huyết của nhà giáo. Kĩ năng sống phải được rèn luyện ở mọi lúc, mọi nơi, thực hiện càng sớm càng tốt đối với trẻ em. Kĩ năng sống rất đa dạng và mang đặc trưng vùng, miền nên đòi hỏi người giáo viên phải vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với nhu cầu, trình độ của học sinh và đặc điểm, hoàn cảnh của nhà trường, địa phương. Giáo dục kĩ năng sống không phải chỉ là công việc của giáo viên, nhà trường mà của cả xã hội, cộng đồng. Có như vậy mới đào tạo ra được những thế hệ trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị tốt cho việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong  Tài liệu  Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4|  Life skills Lesson Plan Exemplars Grade 4 này có những chủ đề được dạy sau:


Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4|  Life skills Lesson Plan Exemplars Grade 4


 Bài 1 : Học cách tiết kiệm
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết trân trọng giá trị của tiền bạc, thời gian. Biết thực hành tiết kiệm bằng những hành động nhỏ, phù hợp với khả nawgn của bản thân.

 Bài 2 : Thực hiện nội quy lớp học
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết được ích lợi của việc thực hiện nội quy lớp học. Tạo dựng được thói quen chấp hành tốt nội quy lớp học.

 Bài 3 : Lắng nghe và chia sẻ
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết được tầm quan trọng của lắng nghe và chia sẻ.  Biết thực hành tư thế lắng nghe, làm “ngôi sao lắng nghe” hiệu quả.  Rèn luyện thói quen chia sẻ với người thân, bạn bè và mọi người xung quanh.

 Bài 4 : Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết được tầm quan trọng của làm việc nhóm. Trình bày và thực hành được các kĩ năng giúp làm việc nhóm hiệu quả.  
 
Bài 5 : Giải quyết tình huống trong học tập
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết chủ động học tập, sáng tạo trong giải quyết vấn đề, biết tự đánh giá chia sẻ và giúp đỡ bạn bè.  Trình bày và thực hành được những phương pháp giúp em tự học và giải quyết vấn đề hiệu quả.  

 Bài 6 : Tìm kiếm, xử lí thông tin trong học tập
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết được tầm quan trọng của việc chủ động tìm kiếm, xử lí trông tin trong học tập. Biết cách và thực hành tìm kiếm, xử lí thông tin có hiệu quả.

 Bài 7 : Giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết được tầm quan trọng của việc giữ gìn  môi trường xanh sạch đẹp. Rèn luyện thói quen tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh trường lớp, chỗ ở và nơi công cộng.

 Bài 8 : Em là đội viên xuất sắc
 - Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết được những biểu hiện của người đội viên xuất sắc. Thực hiện tốt những việc làm của người đội viên xuất sắc.

 Bài 9 : Bài học về lòng tự trọng
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết trình bày được các cách thể hiện lòng tự trọng. Biết cách thể hiện lòng tự trọng  Biết giữ lòng tự trọng cho chính mình và thể hiện sự tôn trọng mọi người.
 
Bài 10 : Biết chịu trách nhiệm về hành động bản thân

- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết được tầm quan trọng của việc tự chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Rèn luyện được thói quen tự chịu trách nhiệm về bản thân . Có ý thức tự chịu trách nhiệm về bản thân.
 
Bài 11 : Nhận thức bản thân
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết được lợi ích khi nhận thức đúng về bản thân. Nhận thức đúng về bản thân mình.


 Bài 12 : Sức mạnh đoàn kết
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết được lợi ích của sự đoàn kết. Thực hành được các cách nâng cao tinh thần đoàn kết.
 
 Bài 13 : Lòng tự hào
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết trình bày được khái niệm và ý nghĩa của lòng tự hào.  Biết thể hiện lòng tự hào của mình về người thân, gia đình , quê hương,….

 Bài 14 : Tạo môi trường thân thiện
- Trong bài học này, các em học sinh tiểu học lớp 4 biết được ích lợi của việc tạo lập môi trường thân thiện. Rèn luyện thói quen tạo lập môi trường thân thiện.

 

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4| Life skills Lesson Plan Exemplars Grade 4  

Hoặc thầy cô có thể tải tại :

Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Thực hành Kĩ năng sống Lớp 4| Life skills Lesson Plan Exemplars Grade 4 

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top