Giáo án Tiết đọc thư viện Lớp 4 Năm 2018

 Giáo án Tiết đọc thư viện  Lớp 4 Năm 2018                  

Tháng 9: Giới thiệu kho tàng truyện cổ Việt Nam

BÀI: Hướng dẫn học sinh chọn sách truyện nói về lòng tự trọng

BÀI: Hướng dẫn học sinh chọn sách truyện nói về tính trung thực


1. Introduction
Giáo án Tiết học thư viện  Lớp 2 Năm 2018Bài: Tìm hiểu thêm về tên người, tên nơi chốn qua bộ truyện lịch sử/truyện danh nhân

- Giúp các em viết đúng tên người và địa danh.
- Mở rộng cho các em kiến thức hiểu biết về nhân vật, địa danh gắn liền với lịch sử và tiến bộ xã hội.
- Rèn luyện kĩ năng khai thác sách vỡ thông tin trong thư viện
- Giúp HS ham đọc sách, có thói quen đọc sách.

2. How to free download this document - Tải giáo án miễn phí
Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Tiết học thư viện Lớp 4 Năm 2018  

Hoặc thầy cô có thể tải tại :

Hãy tải các file  giáo án tại nguồn đây:
Giáo án Tiết học thư viện Lớp 4 Năm 2018 

3. Contact or write your comments for this document click here Viết lời nhắn từ Facebook

Thanks for your visiting!

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top