Bài tập Ôn kiến thức Rèn kĩ năng trong hè Môn Toán 4 Lên lớp 5 tiểu học

Bài tập Ôn kiến thức Rèn kĩ năng trong hè Môn Toán 4 Lên lớp 5 tiểu học
Chào thầy cô và quý phụ huynh
Đây là Bài tập Ôn kiến thức Rèn kĩ năng trong hè Môn Toán 4 Lên lớp 5 tiểu học có trên trang tieuhocvn.info. Trong tài liệu này là hệ thống kiến thức các  mảng kiến thức Toán 4 để giúp thầy cô giáo đang giảng dạy lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5 dạy trong 7 - 8 tuần hè .
2. Nội dung của Bài tập Ôn kiến thức Rèn kĩ năng trong hè Môn Toán 4 Lên lớp 5 tiểu học
Tài liệu bao gồm các mảng kiến thức sau:
1. Ôn tập về đọc,viết và so sánh số tự nhiên:
2. Ôn tập về dãy số tự nhiên và hệ thập phân:
3. Ôn tập về 4 phép tính với số tự nhiên:
4. Ôn tập về dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9:
5. Ôn tập về biểu thức chứa chữ:
6. Ôn tập về phân số. (t/c cơ bản của p/s;QĐMS các p/s;so sánh , rút gọn p/s;4 phép tính với p/s):
7. Ôn tập về tỉ số và tỉ lệ xích:
8. Ôn tập về đại lượng và đo đại lượng(độ dài,khối lượng;diện tích ; thời gian):
9. Ôn tập về tìm số trung bình cộng của nhiều số:
10: Ôn tập về biểu đồ.(biểu đồ hình cột và biểu đồ hình đoạn thẳng).
11. Ôn tập về tìm thành phần chưa biết của phép tính:(số hạng,thừa số,số bị trừ,số trừ,số bị chia,số chia)
12. Ôn tập về giải toán: (Gv hướng dẫn hs ôn tập và chốt lại cách giải tổng quát từng dạng toán)
- Tìm 2 số biết tổng và hiệu của 2 số đó:
- Tìm 2 số biết tổng và tỉ số của 2 số đó:
- Tìm 2 số biết hiệu và tỉ số của 2 số đó:
- Tìm số trung bình cộng:
- Tìm phân số của 1 số:
- .Giải các bài toán có liên quan đến đại lượng tỉ lệ:
a. Đại lượng tỉ lệ thuận:
b. Đại lượng tỉ lệ nghịch:
13. Ôn tập về các yếu tố hình học và giải các bài toán có liên quan đến hình học:
a.Góc nhọn,góc tù,góc bẹt,góc vuông:
b.Hai đường thẳng vuông góc,2 đường thẳng song song:
c. Ôn tập về hình bình hành.( Đặc điểm,chu vi,diện tích):
d. Ôn tập về hình thoi.( đặc điểm và diện tích):
e. Ôn tập về tính chu vi và diện tích hình vuông,hình chữ nhật:
14.Luyện tập chung:

3, Minh họa một phần của Bài tập Ôn kiến thức Rèn kĩ năng trong hè Môn Toán 4 Lên lớp 5 tiểu học
Gv tự lựa chọn nội dung các bài  luyện tập để ôn tập củng cố,rèn kĩ năng cho hs phù hợp thời lượng từng tiết học và trình độ hs

Excise 1. Cho biểu thức: M = y x 324
a.Tính giá trị của M khi y = 5
b.Tìm y khi M = 6280

Excise 2. Đặt tính rồi tính:
4624 + 75368; 27130 – 6897; 678 x 302; 5656 : 28 ; 4752 : 16

Excise 3. Tìm x ,biết: (có thử lại)
3/2 – x = ½    ;       285 + x = 26 x 845

Excise 4. Một hcn có chu vi 120 cm,biết chiều rộng thửa ruộng là 18 cm.Tính diện tích hcn đó.

Excise 5. Một trang trại đang nuôi gà có tất cả 2135 con,trong đó số gà nuôi thịt bằng ¾ số gà nuôi đẻ.Tính số gà đẻ mà trang trại đang nuôi.

Excise 6. Tính nhanh:
a.25 x 178 – 178 x 15        ;           b. 856 - 32 -  24.

Excise 7. Số hình chữ nhật có trong hình  (H) là :
A. 9 hình ;        B.   16 hình       C.  26hình   D. 36 hình   (khoanh tròn vào ý đúng)

Bài tập Ôn kiến thức Rèn kĩ năng trong hè Môn Toán 4 Lên lớp 5 tiểu học
Hình  (H)                        

Excise 8. (Hs khá giỏi-Chọn 1 trong 2 đề bài sau):
a.Tìm số có 2 chữ số,biết rằng số đó gấp 14 lần chữ số hàng chục.
b.Tính nhanh tổng sau: 1 + 2 + 3 + 4 +…+ 49 + 50.

- Download from>>>Bài tập Ôn kiến thức Rèn kĩ năng trong hè Môn Toán 4 Lên lớp 5 tiểu học

- Download from Mediafire>>>Bài tập Ôn kiến thức Rèn kĩ năng trong hè Môn Toán 4 Lên lớp 5 tiểu học

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top