Giáo án toán 4 Học kì 2 tải một file đủ tất cả | The 2nd term Math Lesson Plans Grade 4

 Giáo án Lớp 4 Môn Toán Học kì 1 Chi tiết rõ hoạt động In ngay Bỏng tay miễn phí | 4th Grade Math Lesson PlanGiáo án toán 4 Học kì 2 tải một file  đủ tất cả | The 2nd term Math Lesson Plans Grade 4
Chào thầy cô và các bạn,
Tiếp theo giáo án toán 4 học kì 1 thầy cô tải về trên trang tieuhocvn. Hôm nay, tieuhocvn tiếp tục cung cấp cho thầy cô 348 trang giáo án Toán 4 mới nhất  soạn đầy đủ chi tiết, bám sát sách giáo khoa Toán 4, bám sát điều chỉnh nội dung dạy học, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng.có hình vẽ minh họa đẹp và dễ dạy.  Giáo án Toán 4 học kì 2 soạn 2 cột , rõ tiêu chuẩn theo thể thức  văn bản. Thầy cô chỉ việc copy and paste thành giáo án của mình thôi. Tuy nhiên thầy cô cũng dựa vào đây để điều chỉnh nội dung dạy học môn toán 4 của sách giáo khoa sao cho phù hợp với Kiến thức, Kĩ năng  và thái độ cho sát với đối tượng học sinh mình. Xin cảm ơn!

 Đây là tài liệu thiết thực giúp cho thầy cô sắp dạy lớp 4 môn Toán 4. Giáo án Toán 4 kì 1 này có đủ  17 tuần thực học theo phân phối chương trình của Bộ  bằng 85 tiết , dày 319 trang khổ A4. Giáo án Toán 4 này soạn đầy đủ chi tiết, bám sát sách giáo khoa Toán 4, bám sát điều chỉnh nội dung dạy học, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, có hình vẽ minh họa đẹp và dễ dạy.  Giáo án soạn 2 cột , rõ tiêu chuẩn theo thể thức  văn bản. Thầy cô chỉ việc copy and paste thành giáo án của mình thôi. Tuy nhiên thầy cô cũng dựa vào đây để điều chỉnh nội dung dạy học môn toán 4 của sách giáo khoa sao cho phù hợp với Kiến thức, Kĩ năng  và thái độ cho sát với đối tượng học sinh mình. Xin cảm ơn!
 

Giáo án Lớp 4 Môn Toán Học kì 1 Chi tiết rõ hoạt động In ngay Bỏng tay miễn phí | 4th Grade Math Lesson Plan

Thầy cô và các bạn tải thêm >>>>> Giáo án Lớp 4 Môn Toán Học kì 2 tại đây

2. Minh họa một phần Giáo án toán 4 Học kì 2 tải một file là đủ tất cả | The 2nd term Math Lesson Plans Grade 4
TIẾT 93:                                 HÌNH BÌNH HÀNH
I/ MỤC TIÊU
Giúp HS :
- Hình thành biểu tượng về hình bình hành .
- Nhận biết một số đặc điểm của hình biành hành ,từ đó phân biệt được hình bình hành với một số hình đã học .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV : chuẩn bị bảng phụ có vẽ sẵn một số hình : hình vuông , hình chữ nhật ,hình bình hành ,hình tứ giác .
 - HS: Chuẩn bị giấy kẻ ô li
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

Nhấn vào đây để tải về:>>>>>>Giáo án Lớp 4 Môn Toán Học kì 2 Chi tiết rõ hoạt động | The 2nd term Math Lesson Plans Grade 4

- Download from Mediafire>>>Giáo án toán 4 Học kì 2 tải một file đủ tất cả | The 2nd term Math Lesson Plans Grade 4

>>> Contact me from Facebook /tieuhocvn

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top