Giáo án Âm nhạc Lớp 4 theo Chuẩn KTKN có Khuông nhạc minh họa

Giáo án Âm nhạc Lớp 4 theo Chuẩn KTKN có Khuông nhạc minh họa

Đây là Giáo án Âm nhạc Lớp 4 Năm học 2016 - 2017 - Dạy môn âm nhạc không nhằm đào tạo các em thành những người hành nghề âm nhạc mà mục đích chính là thông qua môn học để tác động vào đời sống tinh thần của các em góp phần cùng các môn học khác thực hiện mục tiêu của nhà trường phổ thông và mục tiêu cấp học.

Hình thành và phát triển năng lực cảm thụ của học sinh, tạo cho các em một trình độ văn hoá âm nhạc nhất định góp phần giáo dục toàn diện và hài hoà nhân cách.

Rèn luyện một số kỹ năng đơn giản về ca hát và tập đọc nhạc, bước đầu biết hát diễn cảm.

Giáo án Âm nhạc Lớp 4 theo Chuẩn KTKN có Khuông nhạc minh họa

Giáo án Âm nhạc Lớp 4 theo Chuẩn KTKN có Khuông nhạc minh họa

1. Giới thiệu:

Chào thầy cô và các Quý phụ huynh.

Đây là Giáo án Âm nhạc Lớp 4 Năm học 2016 - 2017 - Dạy môn âm nhạc không nhằm đào tạo các em thành những người hành nghề âm nhạc mà mục đích chính là thông qua môn học để tác động vào đời sống tinh thần của các em góp phần cùng các môn học khác thực hiện mục tiêu của nhà trường phổ thông và mục tiêu cấp học.

Hình thành và phát triển năng lực cảm thụ của học sinh, tạo cho các em một trình độ văn hoá âm nhạc nhất định góp phần giáo dục toàn diện và hài hoà nhân cách.

Rèn luyện một số kỹ năng đơn giản về ca hát và tập đọc nhạc, bước đầu biết hát diễn cảm.

Khích lệ HS hăng hái  tham gia hoạt động âm nhạc. Làm cho đời sống tinh thần phong phú lành mạnh tạo điều kiện cho các em bộc lộ rõ và phát triển năng khiếu.

2. Xem trước tài liệu này trên Tieuhocvn.info Năm học 2016 - 2017

 

3. Nhấn vào để tải về trực tiếp tài liệu này

Thầy cô và các bạn có thể chọn 1trong các link sau để tải giáo án này về

>>> >>> Hãy tải trực tiếp : Giáo án Âm nhạc Lớp 4 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Âm nhạc Lớp 4 theo Chuẩn KTKN có minh họa

>>> Link từ : Giáo án Âm nhạc Lớp 4 theo Chuẩn KTKN có minh họa

 

__________________________________________________http://tieuhocvn.info______

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top