Giáo án Thể dục Lớp 4 Cả năm theo Chuẩn Có minh họa

Giáo án Thể dục Lớp 4 cả nămGiáo án Thể dục Lớp 4 - Có hình ảnh - Cả năm Thầy cô và các bạn đều biết , để giáo dục trẻ  phát triển toàn diện thì giáo dục thể chất là một trong những tiêu chí rất quan trọng trong nhà trường tiểu học. Nhưng trong thập niên qua, nhà trường tiểu học coi trọng , đi sâu vào việc học , việc dạy chữ, và  công nhận học sinh Giỏi dựa  quá  nhiều vào hai môn Toán và Tiếng Việt. Chúng ta đang coi trong Toán và Tiếng Việt, lấy điểm bàì kiểm tra Toán và Tiếng Việt của học trò  làm thước đo thầy cô, làm kết quả đánh giá học sinh đó giỏi hay khá.

 

Giáo án Thể dục Lớp 4 Cả năm theo Chuẩn Có minh họa

Giáo án Thể dục Lớp 4 cả nămThầy cô và các bạn đều biết , để giáo dục trẻ  phát triển toàn diện thì giáo dục thể chất là một trong những tiêu chí rất quan trọng trong nhà trường tiểu học. Nhưng trong thập niên qua, nhà trường tiểu học coi trọng , đi sâu vào việc học , việc dạy chữ, và  công nhận học sinh Giỏi dựa  quá  nhiều vào hai môn Toán và Tiếng Việt. Chúng ta đang coi trong Toán và Tiếng Việt, lấy điểm bàì kiểm tra Toán và Tiếng Việt của học trò  làm thước đo thầy cô, làm kết quả đánh giá học sinh đó giỏi hay khá.

Môn thể dục cũng được tham gia vào xét  Xếp loại giáo dục nhưng thực tế đó là môn thầy cô có thể thích cho học sinh nào đó A+ thì được A+, thích cho em đó  A thì được A. Tôi nói như vậy chắc không sai.

 

Rõ ràng Môn thể dục ở tiểu học  chỉ gọi là môn học " ăn theo" mà  cuối kì, cuối năm, thầy cô ta  dựa vào hai môn Toán và Tiếng Việt để phán học sinh đó A hay A + . Tôi thấy việc đánh giá việc học bằng định tính theo các tiêu chí, chứng cứ trong sổ  điểm là một việc làm không khoa học, không thúc đẩy việc học Thể dục ở tiểu học. Đánh giá không công bằng giữa các môn học biết rằng không có môn học nào ở Tiểu học là môn phụ.  Quan sát học sinh để  lấy chứng cứ????? Thầy cô quan sát như thế nào cho khách quan.  Giả sử thầy cô là BGH, khi kiểm tra số điểm , thầy cô lấy căn cứ gì để kết luận rằng Giáo viên thể dục có  cho điểm công bằng hay không công bằng, có quan sát hay không quan sát và  có kiểm tra học sinh đó để lấy chứng cứ hay không???? Hay giáo viên thể dục lấy chứng cứ vào khi nào, lúc nào ?. Có phải thầy cô  cứ đến khi BGH kiểm tra trước 2 phút thì thầy cô tick ( dấu tick) cho cả khối được không?.

Hơn nữa , tôi thấy Vụ Tiểu học  ra ý tưởng đánh giá học  sinh môn Thể dục thì  quá hay, nhưng giáo viên chúng ta thực hiện thì quá khó khăn, và chả biết đâu mà mò. Nói vậy không có nghĩa là thầy cô ta bỏ dạy môn thể dục đâu nhé. Bỏ dạy môn thể dục để thay vào đó dạy Toán - Tiếng Việt để có mặt bằng điểm 2 môn này cao , để có danh hiệu thi đua, mà quên đi môn thể dục  là có tội với các em đó. Do vậy tôi và thầy cô hứa với các em là phải dạy đủ số tiết trong chương trình cho các em. Dạy có bài bản dù tôi hay thầy cô là giáo viên chuyên thể dục hay không chuyên.

 

Và đây là giáo án Thể dục lớp 4 có hình minh họa đủ 35 tuần soạn theo chuẩn Kiến thức kĩ năng . Mong thày cô tải  theo link ( chỗ có biểu tượng bàn tay) . Chúc thầy cô vui. . Bài soạn thể dục này đảm bảo theo tiến trình dạy học của tiết thể dục 35 phút. Rõ các hoạt động của thầy và trò. Trong từng tiến trình bài soạn có cá hình minh họa rõ các bước, rõ thao tác, rõ cách thể hiện bài dạy , giúp thầy cô dễ dàng thực hiện các hoạt động, Giúp Ban giám hiệu dễ kiểm tra theo dõi. Hơn nữa, giáo án này được soạn theo font chữ chuẩn của Bộ - Times New romance - Font 14 - Rất dễ dàng chỉnh sửa. Chúc thầy cô vui vẻ và tìm được tài liệu thầy cô cần khi vào http://tieuhocvn.info .

 

Phần hướng dẫn bài học này:

 

Nhấn vào đây để tải về:

>>>Nhấn vào đây để tải trực tiếp Giáo án Thể dục Lớp 4  Cả năm 35 tuần - Có hình ảnh minh họa

>>>Nhấn vào đây để tải trực tiếp Phân phối chương trình dạy Thể dục Lớp 4 Năm học 2017 - 2018

>>>Nhấn vào đây để tải trực tiếp Giáo án Thể dục Lớp 4  Cả năm 35 tuần - Có hình ảnh minh họa

>>>Nhấn vào đây để tải trực tiếp  Phân phối chương trình dạy Thể dục Lớp 4 Năm học 2017 - 2018

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top