Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 4

Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 4

Bài 1.     Màu sắc và cách pha màu.
Bài 2.      Vẽ hoa, lá .
Bài 3.      Đề tài Các con vật quen thuộc .
Bài 4.      Chép hoạ tiết trang trí dân tộc .
Bài 5.      Xem tranh phong cảnh .
Bài 6.      Vẽ quả dạng hình cầu.
Bài 7.      Đề tài Phong cảnh quê hương .

Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 4

How to prepare Art Lessons in Grade 4

1. Đôi điều về tác dụng cuốn sách :

A. Những vấn đề về nội dung và phương pháp dạy mĩ thuật 4 .
B.   Thiết kế bài dạy mĩ thuật 4 theo định ướng đổi mới phương pháp.
Bài 1.     Màu sắc và cách pha màu.
Bài 2.      Vẽ hoa, lá .
Bài 3.      Đề tài Các con vật quen thuộc .
Bài 4.      Chép hoạ tiết trang trí dân tộc .
Bài 5.      Xem tranh phong cảnh .
Bài 6.      Vẽ quả dạng hình cầu.
Bài 7.      Đề tài Phong cảnh quê hương .
Bài 8.      Nặn con vật quen thuộc.
Bài 9.      Vẽ đơn giản hoa, lá.
Bài 10.    Đồ vật có dạng hình trụ  
Bài 11.    Xem tranh của hoạ sĩ.
Bài 12.    Đề tài sinh hoạt.
Bài 13.    Trang trí đường diềm  
Bài 14.    Mẫu có hai đồ vật ..
Bài 15.    Vẽ chân dung .
Bài 16.    Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp .
Bài 17.    Trang trí hình vuông..
Bài 18.    Tĩnh vật lọ và quả .
Bài 19.    Xem tranh dân gian Việt Nam .
Bài 20.    Đề tài Ngày hội quê em .
Bài 21.    Trang trí hình tròn .
Bài 22.    Vẽ cái ca và quả..
Bài 23.    Tập nặn dáng người.
Bài 24.    Tìm hiểu về chữ nét
Bài 26.    Xem tranh của thiếu nhi.
Bài 27.    Vẽ cây .
Bài 28.    Trang trí lọ hoa .
Bài 29.    Đề tài An toàn giao thông .
Bài 30.    Đề tài tự chọn .
Bài 31.    Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.
Bài 32.    Tạo dáng và trang trí chậu cảnh.
Bài 33.    Đề tài Vui chơi trong mùa hè .
Bài 34.    Đề tài tự do .

Mĩ thuật, Mĩ thuật 4, Mĩ thuật lớp 4, Bài soạn Mĩ thuật 4, thiết kế bài soạn, thiết kế bài giảng, thiết kế giáo án, giáo án tổng hợp, giáo án miễn phí, giáo án mới nhất, giáo án chuẩn kiến thức kĩ năng,

3. Nhấn vào đây để Tải miễn phí

Thiết kế Giáo án Mĩ thuật Lớp 4


PHẠM TUẤN ANH – THÁI GIANG

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top