Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Khoa học Lớp 4

Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 4Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 1

Chào  thầy cô và các bạn!
Đây là Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 1 dành cho các thầy cô đang dạy lớp 1 hiện hành có thêm tài liệu để dạy tốt các bài TNXH có thể dạy theo Phương pháp dạy học bàn tay nặn bột. Hãy nhấn vào biểu tượng để tải miễn phí các giáo án dạng word (.doc) và dạng Power Point (.ppt) về máy. Tin rằng các giáo án này đã được chọn lọc rất kĩ cho các thầy cô giáo  viên tiểu học, font chữ chuẩn, tiến trình đúng mẫu. mong thầy cô quan tâm. Cảm ơn các thầy cô đã ghé thăm . Và hãy nhớ có một trang tieuhocvn.info dành cho thầy cô.

Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 1

Tuyển chọn Giáo án dạy theo Phương pháp Bàn tay nặn bột Lớp 4

TT

Bài

Tiết theo PPCT

Mức độ sử dụng

Đồ dùng dạy học tối thiểu cần có

Download

1        

Bài 22: Cây rau

Tiết 22

Nhận biết các bộ phận của cây rau

Các loại cây rau

 Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point  bài học này về máy

1.      

Bài 23: Cây hoa

Tiết 23

Nhận biết các bộ phận của cây hoa

Các loại cây hoa

 

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point  bài học này về máy

2.      

Bài 24: Cây gỗ

Tiết 24

Nhận biết các bộ phận của cây gỗ

Các loại cây gỗ như:  xoan đâu , bạch đàn, mít...

 

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point  bài học này về máy

3.      

Bài 25 : Con cá

Tiết 25

Nhận biết các bộ phận của con cá

Một số loài cá

 

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point  bài học này về máy

2        

Bài 26 : Con gà

Tiết 26

Nhận biết các bộ phận của con gà

Hình ảnh gà trống, gà mái, gà con

 

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point  bài học này về máy

3        

Bài 27 : Con mèo

Tiết 27

Nhận biết các bộ phận của con mèo

Hình ảnh một số con mèo

 

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point  bài học này về máy

4        

Bài 28 : Con muỗi

Tiết 28

Nhận biết các bộ phận của con muỗi

Hình ảnh con muỗi, kính lúp

 

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point  bài học này về máy

5        

Bài 31: Thực hành  quan sát bầu trời

Tiết 31

Cả bài

Ống nhòm, kính mắt

 

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point  bài học này về máy

6        

Bài 32: Gió

Tiết 32

Cả bài

Lá cờ, diều giấy, chong chóng, quạt

 

Nhấn vào đây để tải giáo án word bài học này về máy

Nhấn vào đây để tải giáo án Power Point  bài học này về máy

Thầy cô và các bạn xem thêm:

Giáo án BTNB Lớp 1 || Giáo án BTNB Lớp 2 ||Giáo án BTNB Lớp 3 ||Giáo án BTNB Lớp 4 ||Giáo án BTNB Lớp 5 |

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top