Thiết kế Bài giảng toán 4 dành cho thầy cô Tiểu học

Thiết kế Bài giảng toán 4 dành cho thầy cô Tiểu học

Để đáp ứng nhu cầu triển khai chương trình SGK tiểu học mới, từ năm 2015 - 2016 chúng tôi xin gửi tới các thầy cô giáo dạy lớp 4 cuốn "Thiết Kế Bài Giảng Toán 4". Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng toán 4 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.

Thiết kế Bài giảng toán 4 dành cho thầy cô Tiểu học

Đây là quyển sách hay dành cho thầy cô tiểu học  - Toán 4 -

Để đáp ứng nhu cầu triển khai chương trình SGK tiểu học mới, từ năm 2005 - 2006 chúng tôi xin gửi tới các thầy cô giáo dạy lớp 4 cuốn "Thiết Kế Bài Giảng Toán 4". Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng toán 4 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.
Về nội dung: Sách bám sát nội dung SGK toán 4, theo chương trình gồm 80 tiết (học kì I). Ở mỗi tiết đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết, dễ làm, nhằm đảm bảo chất lượng từng bài, từng tiết trên lớp.
Về phương pháp: Sách đã cố gắng vận dụng phương pháp dạy học mới để truyền tải từng nội dung cụ thể của bài học. Ở mỗi tiết học, tác giả còn chỉ rõ từng hoạt động cụ thể của GV và HS trong quá trình dạy - học, coi đây là hai hoạt động cùng nhau, trong đó cả HS và GV đều là chủ thể của hoạt động.

MỤC LỤC:
Chương 3. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3.
Giới thiệu hình bình hành
Chương 4. Phân số - Các phép tính với phân số
Giới thiệu hình thoi
Chương 5. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số
Tỉ lệ bản đồ
Chương 6. Ôn tập
Mời các bạn đón đọc.

Download Miễn phí mời thầy cô nhấn vào đây :

Thiết kế Bài giảng toán 4 dành cho thầy cô Tiểu học

 

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top