Tập hợp Giáo án Các môn Lớp 4 Năm học 2016 - 2017

Tập hợp giáo án các môn lớp 4

Chào các thầy cô!
Nhân ngày Quốc Khánh nước nhà - Năm học  2015 -2016  . Tôi

-Xin tặng các thầy cô và các bạn một số giáo án lớp 4 mới.
Các bạn chú ý nhé: khi dowload tài liệu về mật khẩu là 181085. Đối với file word nếu các bạn muốn sửa và thay đổi thì mở file đó ra rồi vào mục Tools--> chọn Unprotect Document rồi điền mật khẩu là 181085 lúc đó các bạn tha hồ chỉnh sửa. Với file nén dạng Winrar thì bạn giải nén ra rồi điền mật khẩu 181085 vào là được Những tài liệu này đều là tài liệu mở nếu các bạn biết sử dụng. Chúc thành công!

Tập hợp Giáo án Các môn Lớp 4 Năm học 2016 - 2017

Tập hợp giáo án các môn lớp 4Chào các thầy cô!
Nhân ngày Quốc Khánh nước nhà - Năm học  2016 -2017  . Tôi

-Xin tặng các thầy cô và các bạn một số giáo án lớp 4 mới.
Các bạn chú ý nhé: khi dowload tài liệu về mật khẩu là 181085. Đối với file word nếu các bạn muốn sửa và thay đổi thì mở file đó ra rồi vào mục Tools--> chọn Unprotect Document rồi điền mật khẩu là 181085 lúc đó các bạn tha hồ chỉnh sửa. Với file nén dạng Winrar thì bạn giải nén ra rồi điền mật khẩu 181085 vào là được Những tài liệu này đều là tài liệu mở nếu các bạn biết sử dụng. Chúc thành công!

 


Giáo án môn Đạo đức 4 Kì I
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!Giáo án mônTiếng Việt 4 - Kì I cả 18 tuần
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!Giáo án mônTiếng Việt 4 Kì II cả 17 tuần
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!


Giáo án môn Toán 4 Kì II cả 17 tuần
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!


Giáo án môn Tin học 4 Học kì I
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!
Giáo án môn Tin học 4 Học kì II
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!
Giáo án môn Đạo đức 4 Kì II
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!Giáo án môn Địa Lí 4 ( cả năm)
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!Giáo án môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp của Lớp 4 ( cả năm)
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!


Giáo án môn Khoa học Lớp 4 ( Học kì I)
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!

Xem thêm và  tải thêm các  bộ giáo  án khác

Giáo án môn Khoa học Lớp 4 ( Học kì II)
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!


Giáo án môn Lịch Sử Lớp 4 ( Học kì I)
Thầy cô mình nhấp đúp chuột tại đây!

Xem thêm và  tải thêm các  bộ giáo  án khác

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top