Phân phối chương trình giảng dạy các môn học lớp 4 - Năm học 2015 - 2016

Phân phối chương trình giảng dạy các môn học lớp 4 - Năm học 2015 - 2016

Phân phối chương trình giảng dạy các môn học lớp 4 - Năm học 2015 - 2016 - Thưa thầy cô tiểu học - Hôm nay tieuhoc.info xin cung cấp cho thầy cô tài liệu Phân phối chương trình các môn đang giảng dạy tại các trường tiểu học trong toàn quốc Năm học 2013 - 2014 do Vụ Tiểu học quy định.
Trong tài liệu này được phân ra chương trình các môn học . Nó giúp cho cán bộ Ban giám hiệu, tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn, giáo viên tiểu học, giáo viên chuyên trách có tài liệu làm căn cứ để thực hiện tiến trình giảng dạy của đồng nghiệp của mình trong từng tuần, từng tháng , từng học kì. Chương trình là pháp lệnh chung buộc giáo viên cả nước phải thực hiện.

Phân phối chương trình giảng dạy các môn học lớp 4 - Năm học 2015 - 2016

Phân phối chương trình giảng dạy các môn học lớp 4 - Năm học 2015 - 2016
Thưa thầy cô tiểu học
Hôm nay tieuhocvn.info xin cung cấp cho thầy cô tài liệu Phân phối chương trình các môn đang giảng dạy tại các trường tiểu học trong toàn quốc Năm học 2013 - 2014 do Vụ Tiểu học quy định.
Trong tài liệu này được phân ra chương trình các môn học . Nó giúp cho cán bộ Ban giám hiệu, tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn, giáo viên tiểu học, giáo viên chuyên trách có tài liệu làm căn cứ để thực hiện tiến trình giảng dạy của đồng nghiệp của mình trong từng tuần, từng tháng , từng học kì. Chương trình là pháp lệnh chung buộc giáo viên cả nước phải thực hiện.
Trong tài liệu này dạng word, thầy cô có thể in trực tiếp ngay ra để lên sổ báo giảng, nhưng thầy cô cũng có thể copy lại để chuyển sang cho soạn giáo án tiểu học nhanh hơn và dễ hơn. Hay hơn nữa phần này kẻ cột trong đó có cột nội dung điều chỉnh. Từ đó thầy cô thật dễ dàng biết được phần nào trong sách giáo khoa cần bỏ, cần thay cần họp bàn cùng anh em trong tổ để có hướng thay chương tình cho phù hợp với điều kiện của mình.
Chúc thầy cô và các bạn vui khi vào tieuhocvn.info
Và bây giờ thầy cô nhấn vào đây để tải về:

Phân phối chương trình các môn học có trong tài liệu này:

- Phân phối chương trình giảng dạy Toán 4- Cả năm

- Phân phối chương trình giảng dạy Tiếng Việt 4- Cả năm

- Phân phối chương trình giảng dạy Đạo đức  4- Cả năm

- Phân phối chương trình giảng dạy Khoa học- Cả năm

- Phân phối chương trình giảng dạy Lịch sử  và Đại lí - Cả năm

- Phân phối chương trình giảng dạy Mĩ thuật- Cả năm

- Phân phối chương trình giảng dạy Âm nhạc- Cả năm
- Phân phối chương trình giảng dạy Thể  dục - Cả năm

- Phân phối chương trình giảng dạy English - Cả năm
- Phân phối chương trình giảng dạy Tin học - Quyển 2 - Cả năm

Link từ mediafire

>>> Phân phối chương trình giảng dạy các môn học lớp 4 - Năm học 2015 - 2016

Link trực tiếp
>>>Phân phối chương trình các Môn học Lớp 4 Năm học 2015 - 2016

Pin It

________________________Source:tieuhocvn.info___________________

Top