Địa chỉ tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 5

Địa chỉ tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh Lớp 5
Đây là nội dung bắt buộc dành cho giáo viên tiểu học đang dạy lớp 5 về nội dung lồng ghép tích hợp Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong chương trình giảng dạy các môn học ở Lớp 5. Có địa chỉ các bài và nội dung dạy học các môn học từ lớp 5 được tích hợp lồng ghép kèm theo)

Read more ...

Giáo án Hướng dẫn học tin học Lớp 5 theo hướng phát triển học sinh

1. Giới thiệu:
Chào thầy cô và các bạn đến với tieuhocvn,
Giáo án Hướng dẫn học Tin học lớp 5  được soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thầy cô tổ chức các hoạt động học tập của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Giáo án này đủ 35 tuần thực học, bám sát phân phối chương trình được thiết kế theo 5 chủ đề cụ thể qua 26 bài học; mỗi bài học thiết kế để dạy học trong hai tiết, tuy nhiên giáo viên có thể điều chỉnh thời lượng cho mỗi bài, phù hợp với điều kiện cụ thể, đảm bảo tổng thời lượng cho mỗi năm học bao gồm cả thời lượng dành cho ôn tập, kiểm tra đánh giá.  Kết cấu như vậy để tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh có thể chủ động điều tiết  thời gian tổ chức dạy học, đồng thời giúp tăng cường hoạt động thực hành cho học  sinh.

Read more ...

Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Khoa học Lớp 5

Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Khoa học Lớp 5Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Khoa học Lớp 5

Chào  thầy cô và các bạn!
Đây là Tuyển chọn các Giáo án Bàn tay nặn bột môn Tự nhiên xã hội Lớp 1 dành cho các thầy cô đang dạy lớp 1 hiện hành có thêm tài liệu để dạy tốt các bài TNXH có thể dạy theo Phương pháp dạy học bàn tay nặn bột. Hãy nhấn vào biểu tượng để tải miễn phí các giáo án dạng word (.doc) và dạng Power Point (.ppt) về máy. Tin rằng các giáo án này đã được chọn lọc rất kĩ cho các thầy cô giáo  viên tiểu học, font chữ chuẩn, tiến trình đúng mẫu. mong thầy cô quan tâm. Cảm ơn các thầy cô đã ghé thăm . Và hãy nhớ có một trang tieuhocvn.info dành cho thầy cô.

Read more ...

Giáo án tổng hợp đủ 35 tuần Lớp 5 tải miễn phí giáo viên tiểu học

Giáo án tổng hợp đủ 35 tuấn Lớp 5 tải miễn phí giáo viên tiểu học

Chào thầy cô tieuhoc

Đây là bộ giáo án dành cho các thầy cô tiểu học đang dạy Lớp 5 đủ 35 tuần thực học, có tích hợp giáo dục kĩ năng sống, tích hợp bảo vệ môi trường, tích hợp bài học đạo đức của Bác Hồ, gồm các môn văn hóa, giúp thầy cô có tài liệu để soạn bài vàn chuẩn bị bài tốt cho công việc giảng dạy được dễ dàng.

Read more ...
Top